Toezicht op en handhaving van openbare orde

BOA’s en wijkagenten van de politie houden toezicht op de openbare orde in onze gemeente. Indien nodig handhaven zij ook.

BOA

Een BOA is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar, in dienst van de gemeente. De taak van een boa is het controleren op de naleving van algemene regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Voorbeelden zijn fietsen in het voetgangersgebied, overlast van honden(poep) en parkeeroverlast.

Politie

Iedere wijk heeft een eigen aanspreekpunt bij de politie: de wijkagent. Op de website van de politie ziet u wie de wijkagenten van Drechterland zijn.

Wilt u aangifte doen van een zwaar misdrijf (mishandeling of bedreiging), dan kunt u terecht op een politiebureau in Grootebroek. Ook voor vermissing van een persoonsdocument (een rijbewijs of een paspoort) kunt u aangifte doen op het politiebureau. Het proces verbaal van de aangifte is vaak van belang bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs of paspoort.

Bezoekadres: Industrieweg 35c Grootebroek
Postadres: Postbus 21, 1800 AA Alkmaar
Telefoonnummer: 0900-8844
Openingstijden: dagelijks van 09.00 – 17.00 uur