Verhuizing doorgeven

Als u verhuist naar of binnen Drechterland moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. De gemeente registreert dan de verhuisdatum die u vermeld heeft op uw aangifte.

Geeft u de verhuizing door na 5 dagen, dan wordt datum van ontvangst van de aangifte als verhuisdatum vastgelegd. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag. Geef uw verhuizing dus op tijd door. Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Drechterland, dan geven wij uw verhuizing door aan uw oude gemeente.

U vult het formulier verhuizing binnen Nederland met DigiD in.

Heeft u geen DigiD, dan maakt u een afspraak en neemt u het ingevulde aangifteformulier adreswijziging Drechterland (pdf, 195 kb) mee.

 • alle personen die naar het buitenland vertrekken geven persoonlijk op het gemeentehuis hun verhuizing door
 • ook minderjarige kinderen komen mee bij de afspraak
 • iedereen neemt een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart mee
 • neem het ingevulde aanvraagformulier mee

Hoofdbewoner

Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner. De hoofdbewoner is degene die al op het adres woont waar u naar toe gaat verhuizen.

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch uitgeschreven uit onze gemeente. Voorzieningen zoals bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart of traplift gaan niet automatisch over naar uw nieuwe gemeente. Informeer in uw nieuwe woonplaats wat u moet doen om hiervoor in aanmerking te komen. Bent u in het bezit van een hond. Geef dit ook door aan uw nieuwe gemeente in verband met het betalen van hondenbelasting.

Wij verwerken uw verhuizing in onze administratie. Wij houden hierbij de door u opgegeven verhuisdatum aan. Ligt uw verhuizing in de toekomst dan wordt dit verwerkt op de dag van de door uw opgegeven verhuisdatum. U ontvangt hiervan een bevestiging. U kunt uw nieuwe gegevens inzien via de website van Mijn Overheid. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. De wijzigingen staan vermeld onder het tabblad persoonlijke gegevens.

U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft uw officiële verhuisdatum.

Voorbeeld

Op 5 maart vult u het formulier verhuizen of emigratie in. Op dit formulier hebt u ingevuld dat u 10 oktober verhuist. Uw verhuizing wordt dan op 10 oktober verwerkt. Zodra uw verhuizing verwerkt is, ontvangt u een bevestiging.

 • uw eigen verhuizing doorgeven
  • Dat kan als u 16 jaar of ouder bent
 • verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:
  • uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent
  • uw echtgenoot of geregistreerd partner
  • uw partner (samenwonend) 
  • uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist
  • uw ouder, als hij of zij meeverhuist
  • iemand die onder curatele staat, als u curator bent

Uw verhuisbericht geven wij door aan andere overheids- en publieksrechtelijke instellingen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • belastingdienst
 • pensioenfonds
 • hoogheemraadschappen
 • andere gemeenten
 • Sociale Verzekerings Bank

Commerciële instellingen, zoals banken, licht u zelf in.