Aanvragen ontheffing vrachtautoverbod

Op drie plekken binnen de gemeente geldt een rijverbod voor zwaar vrachtverkeer. Het doel is de verkeersveiligheid te verbeteren en overlast terug te dringen. Het vrachtautoverbod geldt op de Boekert in Oosterblokker, de Dr. Wijtemalaan in Westwoud en de Nieuweweg in Hoogkarspel. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een ontheffing voor het verbod.

Een ontheffing voor het vrachtautoverbod kan aangevraagd worden voor:

 1. een vrachtauto die huis-aan-huis huishoudelijk afval, oud papier en ander particulier afval ophaalt en alleen voor deze werkzaamheden wordt gebruikt
 2. een vrachtauto die gebruikt wordt voor het vervoer van landbouwproducten of mest, waarbij het betreffende bedrijf percelen aan beide zijden van het vrachtautoverbod heeft
  1. deze ontheffing geldt alleen voor het transport van landbouwproducten of mest tussen deze percelen
  2. er moet worden aangetoond dat transport door middel van vrachtauto’s met ontheffing efficiënter is en het aantal benodigde ritten met minimaal 50% wordt verminderd
  3. er moet worden aangetoond dat de verkeersbelasting binnen de woonkernen aanzienlijk afneemt, doordat de route zeker 50% korter is als gebruik wordt gemaakt van een ontheffing

Kijk voor de volledige tekst van het besluit op overheid.nl.

 • ten minste drie weken van tevoren aanvragen
 • bij de aanvraag moet duidelijk aangetoond worden dat er geen redelijke alternatieve route of andere transportmogelijkheid beschikbaar is
 • aan een verleende ontheffing worden voorwaarden meegegeven. U dient deze op te volgen
 • de gemeente kan een aanvraag voor ontheffing weigeren Zie voor de algemene aanvraagvereisten voor een ontheffing geslotenverklaring vrachtauto’s de hiervoor geldende beleidsregels. (link naar beleidsregels) Link: “Aanvragen ontheffing vrachtautoverbod”

Ga naar het formulier Ontheffing verkeersmaatregel.

Een ontheffing voor het vrachtautoverbod kost € 98,21 per ontheffing/voertuig.

 • DigiD
 • eHerkenning2+ (voor bedrijven)
 • kopie tenaamstelling kentekenbewijs