Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen woning. Deze woning is bedoeld voor degene voor wie u zorgt. U kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont de persoon die zorg nodig heeft in de bijbehorende woning.

Met een mantelzorgwoning kunt u gemakkelijker zorg geven en behoudt degene voor wie u zorgt een eigen plek.

De kosten van een mantelzorgwoning zijn afhankelijk van uw situatie. U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen of een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Ook kunt u een garage of ander bestaand bouwwerk ombouwen tot mantelzorgwoning.

Een mantelzorgwoning is bedoeld voor inwoners die hulp ontvangen via mantelzorg. Dit betekent dat iemand uit het netwerk voor hen zorgt. Bijvoorbeeld een familielid. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u heeft een mantelzorgrelatie. Via een verklaring van de huisarts, wijkverpleegkundige of een andere onafhankelijke medisch deskundige kunt u aantonen dat u mantelzorg geeft of krijgt 
  • een mantelzorgwoning is van tijdelijke aard. Als de noodzaak voor mantelzorg vervalt, moet u de tijdelijke mantelzorgwoning van het terrein verwijderen of het gebruik van het bouwwerk voor de mantelzorg weer terugbrengen naar de oorspronkelijke functie. Dit betekent het verwijderen van voorzieningen die het gebruik als een zelfstandige woonruimte mogelijk maken, zoals een keuken of sanitaire voorzieningen
  • het hangt van uw situatie af of het plaatsen van een mantelzorgwoning vergunningsvrij is
  • er mogen maximaal 2 mensen uit hetzelfde huishouden wonen in een mantelzorgwoning

U leest op de website van MantelzorgNL  precies hoe dit werkt en wat u moet doen.

Het is onder voorwaarden mogelijk om vergunningsvrij een mantelzorgwoning te bouwen bij een bestaande woning. U kunt controleren of uw bouwplannen vergunningsvrij zijn bij het Omgevingsloket. Als u een vergunning aan moet vragen, dan kan dat meteen via ditzelfde online loket. Informeer de gemeente over uw bouwplannen.