Starterslening

De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u (op basis van uw inkomen) bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen en uw eigen vermogen. De starterslening bedraagt maximaal € 35.000 en is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw in de gemeente Drechterland.

Voorwaarden

  • u koopt voor de eerste maal een eigen woning en gaat deze ook zelf bewonen
  • u moet minimaal 1 jaar inwoner zijn (geweest) van Drechterland
  • de koop-/aanneemsom van de woning mag maximaal 85% van de van toepassing zijnde NHG-grens (zonder of met eventuele energiebesparende voorzieningen) bedragen, inclusief verbeterkosten en meerwerk
  • er moet nog budget beschikbaar zijn (dit toetst de gemeente)

Doe de check op de website van Stimuleringsfonds Volkhuisvesting (SVn).

Indien u een starterslening wilt aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente via startersleningen@sed-wf.nl. Wij controleren bovenstaande voorwaarden (zoals via een voorlopig koopcontract). Indien u voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden, ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u bij SVn de starterslening verder kunt aanvragen. SVn toetst uw inkomen en vermogen.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente, mailen kan ook: startersleningen@sed-wf.nl