Starterslening

De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u (op basis van uw inkomen) bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen en uw eigen vermogen. De starterslening bedraagt maximaal 35.000 euro en is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw in de gemeente Drechterland.

De gemeente heeft een maximaal bedrag gereserveerd voor startersleningen. Als dat maximum bereikt is, worden geen leningen meer uitgekeerd.

Voorwaarden

  • u koopt voor de eerste maal een eigen woning en gaat deze ook zelf bewonen
  • u moet minimaal 1 jaar inwoner zijn (geweest) van Drechterland
  • de koop-/aanneemsom van de woning mag maximaal 85% van de van toepassing zijnde NHG-grens (zonder of met eventuele energiebesparende voorzieningen) bedragen, inclusief verbeterkosten en meerwerk
  • er moet nog budget beschikbaar zijn (dit toetst de gemeente)

Doe de check op de website van Stimuleringsfonds Volkhuisvesting (SVn).

Aanvragen

Als u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden kunt u een starterslening aanvragen.

Als alles klopt ontvangt u een toewijzingsbrief, waarmee u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de starterslening verder kunt aanvragen. SVn toetst uw inkomen en vermogen. Meer informatie vindt u op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente (vermeld daarbij ‘starterslening’).