Urgentie aanvragen huurwoning

Er zijn te weinig sociale huurwoningen om alle woningzoekenden direct aan een woning te kunnen helpen. De meeste mensen moeten een paar jaar wachten op een geschikte woning. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een sociale huurwoning. Bijvoorbeeld bij een zeer schrijnende situatie, waardoor u door medische of sociale omstandigheden niet langer in uw eigen woning kunt blijven wonen. Woont u in Drechterland en voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan urgentie aan.

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • u staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland
 • u woont minimaal 1 jaar in Westfriesland
 • uw inkomen is lager dan:
  • alleenstaande: € 47.699 (prijspeil 2024)
  • huishouden met 2 of meer personen: € 52.671
 • uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan, bijvoorbeeld door:
  • medische redenen, bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen
  • sociale problemen, bijvoorbeeld huiselijk geweld, een onhoudbare woonsituatie of relationele reden. Bij een echtscheiding of verbreken samenwoning heeft u een ouderschapsplan nodig. Meer informatie over dit plan vindt u op de website van de Rijksoverheid
  • financiële omstandigheden, bijvoorbeeld werkloosheid
  • mantelzorg

Aanvragen

Het aanvragen van urgentie kan alleen via onderstaande knop. Een aanvraag kost € 58,60.

Veelgestelde vragen

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

U krijgt één woning toegewezen in de gemeente waar u woont. Als u deze niet accepteert wordt de urgentie ingetrokken. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen in een andere plaats wilt wonen. Dit moet onderbouwd worden door een sociaal of medisch deskundige. Dit geeft u door via het aanvraagformulier.

Als u geen urgentie heeft gekregen bij de woningcorporatie, kunt u bezwaar indienen bij BCU (voorheen Rehab).

Voorwaarden

U kunt een bezwaar indienen als u nieuwe documenten heeft ontvangen waarmee u uw urgentieaanvraag verder kunt onderbouwen. Het kan gaan om de onderbouwing van:

 • een medische urgentie
 • sociale urgentie
 • relationele aanvraag
 • financiële redenen
 • de basis van mantelzorg, waarmee u aantoont dat u mantelzorger bent

Bezwaarschrift indienen

Om bezwaar te maken tegen een besluit van de Urgentiecommissie, dient u een bezwaarschrift in. Doe dit binnen 6 weken nadat de Urgentiecommissie haar besluit heeft genomen. Stuur uw bezwaarschrift naar

BCU 
Postbus 603
1620 AR HOORN

Waar moet het bezwaarschrift aan voldoen?

Het bezwaarschrift bevat:

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar indient
 • nieuwe belangrijke informatie
 • uw naam, adres, handtekening en datum

BCU kan beter en sneller op uw klacht reageren als u een kopie van het besluit van de Urgentiecommissie meestuurt. Als het bezwaarschrift behandeld kan worden, krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting van BCU.

De hoorzitting van BCU vindt plaats in het stadhuis van de gemeente Hoorn. BCU behandelt alle bezwaren voor de 7 Westfriese gemeenten. 

Niets. De verhuurder gaat u binnen 8 maanden één passende woning toewijzen. Mocht er binnen 8 maanden geen passende woning aanwezig zijn, wordt deze termijn met 4 maanden verlengd.

Nee, als u urgentie heeft, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

Nee, u woont nu niet in Westfriesland en kunt dus geen urgentie aanvragen.

Nee, u krijgt geen geld terug.

Op de website van Hoorn vindt u redenen waardoor u eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor urgentie.

Meer informatie over de urgentieverordening vindt u op de website van de Rijksoverheid

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Jacqueline Gutter, (0229) 252 200 of wonen@hoorn.nl