Woonprogramma Drechterland

In de gemeenteraad van oktober 2021 is het woonprogramma 2021-2025 voor de ge­meente Drechterland vastgesteld. In dit programma staat hoe wij de komende ja­ren willen omgaan met de grote woning­vraag die er leeft.

Prettig wonen in vitale dorpen

In het woonprogramma staat het woonbeleid beschreven voor de komende vijf jaar: 2021- 2025. Doelstelling van het woonbeleid is het behouden van vitale dorpen, waar mensen prettig kunnen leven, wonen en werken. Daarvoor zijn woningen een belangrijke voorwaarde. Per dorp staat het woonbeleid voor de komende vijf jaar kort samengevat.