Hoogkarspel

In Hoogkarspel zijn betrokken inwoners aan de slag gegaan met de allianties. Het voorkomen van eenzaamheid, meer activiteiten bij Het Streekpunt en de verkeersveiligheid zijn aan bod gekomen. Er is een prachtige maquette van het dorpspark gemaakt en volgend jaar bestaat Hoogkarspel 700 jaar, wordt dan het geheim van de watertoren onthuld?

Wat is er bereikt in Hoogkarspel?

Gebruiksvriendelijk dorpspark / Wandelnetwerk

  • Opening Groene Reigerroute Hoogkarspel

Op 26 juni 2020 opende wethouder Jeroen Broeders de Groene Reigerroute in Hoogkarspel. Een  wandelroute van 7 kilometer rond en door  het dorp Hoogkarspel. De opening was kleinschalig georganiseerd door de alliantie Groene Wandelroute Hoogkarspel op het eilandje tegenover de Heemtuin. Hier is  ook de nieuwe wandelbrug geplaatst . Het door de alliantie gemaakte ontwerp van de  Groene Reigerroute , is opgenomen in het bewegwijzerde wandelnetwerk West-Friesland, onderdeel van  wandelnetwerk Noord-Holland. De route is herkenbaar aan de groene pijlen met daarop een zwarte reiger. Hoogkarspel  is  nu een officiële  startplaats  van dit wandelnetwerk  met  een startpaneel tegenover station Hoogkarspel.  Hierop staan nog twee bewegwijzerde wandelingen (blauw en oranje).

  • Verlenging route door  Bospark

De acht leden van de alliantie hebben nu hun eerste project afgerond en gaan nu verder met het project van het Bospark in Reigersborg –Zuid V. Als dit park is aangelegd wordt de Groene reigerroute met nog 1 kilometer verlengd. In de toekomst  wil de alliantie de Groene reigerroute graag aan laten sluiten op het Cor Schipperpad  naar Westwoud.

Vaarroutes Hoogkarspel

De alliantie heeft een aantal suggesties gedaan om de doorvaarbaarheid van het dorp te bevorderen. Deze worden verder op haalbaarheid onderzocht. De realisering hiervan wordt in een totaalplan voor op het gebied van recreatie en toerisme binnen de gemeente Drechterland meegenomen. Het totaalplan wordt naar verwachting begin 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het geheim van de Watertoren

Doel is om de Watertoren op de kaart te zetten binnen en buiten de gemeente. De alliantie onderzoekt hiervoor de mogelijkheden. Ideeën zijn bijvoorbeeld het verlichten van de toren en de toren te betrekken bij het 700-jarig bestaan van Hoogkarspel.

Duurzaamheid

De alliantie heeft een doorstart gemaakt en onderzoekt wat mogelijk is op het gebied van duurzaamheid. Een verdere uitwerking volgt binnenkort samen met de gemeente. Hier wordt breder naar gekeken, dus niet alleen naar de mogelijkheden in Hoogkarspel.

Betrekken ouderen en eenzamen

In samenwerking met verschillende zorginstellingen en voorzieningen binnen Hoogkarspel probeert de alliantie een gezamenlijk netwerk te vormen. Zij willen daarnaast op huisbezoek bij 75+ inwoners in het kader van eenzaamheidspreventie.

Centraal informatieplatform

De alliantie onderzoekt de mogelijkheden voor een centraal informatieplatform.

Wat gaan we afronden?

  • Streekpunt: doel was het opzetten en uitbreiden van activiteiten om het Streekpunt te versterken en de bekendheid te vergroten. Dit is gelukt. Per januari 2018 is de alliantie opgegaan in het Streekpunt.
  • Verkeerveiligheid: verkeersknelpunten rondom het centrum zijn in kaart gebracht en is tevreden met behaalde resultaat. De aanpassingen zoals het wijzigen van de voorrangsituatie op het Raadhuisplein zijn uitgevoerd.
  • Jonge talenten zomerconcert

Lees ook onze Vitale dorpen-brochure!

Dorpsplannen

  • het dorpsplan is de uitwerking van de allianties die inwoners met elkaar hebben gesloten
  • allianties zijn afspraken van inwoners om met de uitvoering van de gekozen ideeën en wensen aan de slag te gaan
  • gemeente ondersteunt de uitvoering van de allianties en helpt als dat nodig is
     
pdf Dorpsplan Hoogkarspel (PDF, 6.73 MB)Bestand voorlezen pdf Allianties Hoogkarspel (PDF, 278.44 KB)Bestand voorlezen