Hoogkarspel

In Hoogkarspel zijn betrokken inwoners aan de slag gegaan met de allianties. Het voorkomen van eenzaamheid, meer activiteiten bij Het Streekpunt en de verkeersveiligheid zijn aan bod gekomen. Er is een prachtige maquette van het dorpspark gemaakt en volgend jaar bestaat Hoogkarspel 700 jaar, wordt dan het geheim van de watertoren onthuld?

Wat is er bereikt in Hoogkarspel?

 • Gebruiksvriendelijk dorpspark / Wandelnetwerk

De alliantie draagt bij aan het Stedenbouwkundig Plan voor het plangebied Reigersborg Zuid V. Alle ideeën en suggesties die ze voor het dorpspark hebben,  zijn vertaald in een prachtige maquette. Deze maquette heeft de alliantie op 4 december aan de gemeente overhandigd. De maquette dient als inspiratie en als voorbeeld hoe de groenstrook eruit kan komen te zien.

De alliantie is daarnaast betrokken bij het realiseren van een groene wandelroute om en door Hoogkarspel. Als eerste stap wordt er gekeken naar de bebording van deze route. Andere ideeën worden meegenomen in een totaal plan op recreatie en toerisme binnen de gemeente Drechterland. Dit plan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd.

 • Vaarroutes Hoogkarspel

De alliantie heeft een aantal suggesties gedaan om de doorvaarbaarheid van het dorp te bevorderen. Deze worden verder op haalbaarheid onderzocht. De realisering hiervan wordt in een totaalplan voor op het gebied van recreatie en toerisme binnen de gemeente Drechterland meegenomen. Het totaalplan wordt naar verwachting begin 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd.

 • Het geheim van de Watertoren

Doel is om de Watertoren op de kaart te zetten binnen en buiten de gemeente. De alliantie onderzoekt hiervoor de mogelijkheden. Ideeën zijn bijvoorbeeld het verlichten van de toren en de toren te betrekken bij het 700-jarig bestaan van Hoogkarspel.

 • Duurzaamheid

De alliantie heeft een doorstart gemaakt en onderzoekt wat mogelijk is op het gebied van duurzaamheid. Een verdere uitwerking volgt binnenkort samen met de gemeente. Hier wordt breder naar gekeken, dus niet alleen naar de mogelijkheden in Hoogkarspel.

 • Betrekken ouderen en eenzamen

In samenwerking met verschillende zorginstellingen en voorzieningen binnen Hoogkarspel probeert de alliantie een gezamenlijk netwerk te vormen. Zij willen daarnaast op huisbezoek bij 75+ inwoners in het kader van eenzaamheidspreventie.

 • Centraal informatieplatform

De alliantie onderzoekt de mogelijkheden voor een centraal informatieplatform.

Wat gaan we afronden?

 • Streekpunt: doel was het opzetten en uitbreiden van activiteiten om het Streekpunt te versterken en de bekendheid te vergroten. Dit is gelukt. Per januari 2018 is de alliantie opgegaan in het Streekpunt.
 • Verkeerveiligheid: verkeersknelpunten rondom het centrum zijn in kaart gebracht en is tevreden met behaalde resultaat. De aanpassingen zoals het wijzigen van de voorrangsituatie op het Raadhuisplein zijn uitgevoerd.
 • Jonge talenten zomerconcert

Lees ook onze Vitale dorpen-brochure!

Dorpsplannen

 • het dorpsplan is de uitwerking van de allianties die inwoners met elkaar hebben gesloten
 • allianties zijn afspraken van inwoners om met de uitvoering van de gekozen ideeën en wensen aan de slag te gaan
 • gemeente ondersteunt de uitvoering van de allianties en helpt als dat nodig is
   
pdf Dorpsplan Hoogkarspel (PDF, 6.73 MB)Bestand voorlezen pdf Allianties Hoogkarspel (PDF, 278.44 KB)Bestand voorlezen