Leerlingenvervoer

Soms is voor het reizen tussen huis en school leerlingenvervoer mogelijk. U moet dit zelf aanvragen bij de gemeente, de school kan dit niet voor u doen.

Leerlingenvervoer en corona

Het is belangrijk is dat leerlingen op veilige en verantwoorde wijze naar school en weer naar huis worden gebracht. In verband met de coronamaatregelen gaat dit iets anders dan u gewend bent: 

Moet mijn kind een mondkapje op?

Voor leerlingen tot 13 jaar geldt geen mondkapjesplicht. Voor leerlingen vanaf 13 jaar is een niet-medisch mondkapje verplicht, voor zover het dragen hiervan voor het kind mogelijk is. Voor deze leerlingen geldt dat zij zo ver mogelijk bij de chauffeur vandaan gaan zitten. De chauffeur draagt altijd een mondkapje.

Om zoveel mogelijk contact tussen kind en chauffeur te voorkomen, stapt uw kind zoveel mogelijk zelf in en uit en doet het zelf de gordel om.

Meer informatie en de contactgegevens vind u op: www.doelgroepenvervoerwestfriesland.nl.

In de sectorprotocollen zorgvervoer zijn de richtlijnen voor het vervoer opgenomen.

Aanvragen leerlingenvervoer

Voor wie kunt u aanvragen:

 • voor leerlingen in het speciaal onderwijs of SBO
 • voor leerlingen naar een basisschool van de gewenste richting vanwege geloof of levensovertuiging
 • voor gehandicapte leerlingen

Aanvragen leerlingenvervoer

 • voor aanvragen voor het schooljaar 2019/2020. Neem contact op met de afdeling Samenleving. Wij sturen u een formulier op
 • voor aanvragen voor het schooljaar 2020/2021 gebruik het digitale webformulier (alleen digitaal beschikbaar)
 • de formulierenbrigade helpt bij het invullen van het aanvraagformulier. U maakt een afspraak via WhatsApp op tel nr 06-57622744 en via email formulierenbrigadedrechterland@gmail.com. Vooralsnog wordt er op afspraak gewerkt, maar als alles weer normaal is m.b.t. corona, dan wordt het een inloopspreekuur (elke woensdag van 14:00 tot 16:00 uur).

Digitale aanvraag leerlingenvervoer

Heeft u uw aanvraag niet voor 1 juni 2020 ingediend? Dan kunnen wij niet de zekerheid geven dat het leerlingenvervoer op de eerste schooldag is geregeld. U bent dan in de eerste weken zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school.

Hulp nodig?

U kunt team leerlingenvervoer afdeling Samenleving bereiken via (0228) 352 352 of per e-mail.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag

In ieder geval de volgende gegevens:

 • gegevens van de leerling
 • adres van de school
 • soms uw inkomen, zie onder “kosten en eigen bijdrage”
 • verklaring van de school dat de leerling staat ingeschreven of een vervoersadvies van de school

Extra gegevens bij aanvraag busvervoer:

 • informatie over de handicap van de leerling. Bijvoorbeeld gegevens van arts, GGZ of het OPP van de school
 • beschrijving waarom voor de leerling busvervoer nodig is. Dit mag in uw eigen woorden
 • vervoersadvies van de school:
  • voor leerlingen van ’t Palet vraagt u dit advies op bij de school
  • voor andere leerlingen geeft de school dit advies rechtstreeks aan de gemeente

Meer weten

Wat kunt u aanvragen:

 • vergoeding openbaar vervoer
 • kilometervergoeding voor fiets of auto
 • busvervoer

Waar kunt aanvragen:

 • altijd bij de woongemeente(s) van de leerling

Wanneer aanvragen:

 • altijd vóór dat de leerling naar school gaat
 • zodra u weet per wanneer de leerling naar school gaat
 • voor het nieuwe schooljaar voor 1 juni, dan ontvangt u voor het einde van de zomervakantie antwoord

Wat gebeurt er met mijn aanvraag:

 • de gemeente beoordeelt en beslist of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer
 • bij vragen neemt de gemeente contact met u op
 • u ontvangt antwoord per brief. Bij aanvragen voor het nieuwe schooljaar kan dit langer duren dan acht weken 

Waar beoordeelt de gemeente op:

 • is er een toegankelijke school dichterbij
 • kunnen ouders de leerling zelf naar school brengen
 • de handicap van de leerling (bij busvervoer)

De gemeente toetst alle aanvragen aan de verordening en beleidsregels leerlingenvervoer.

Hoe lang duurt het voordat busvervoer is geregeld:

 • vijf werkdagen nadat de gemeente hiervoor opdracht heeft gegeven

Organisatie busvervoer

Het team doelgroepenvervoer van de gemeente Hoorn (DGV) regelt in opdracht van de gemeente het daadwerkelijke vervoer. Zij zijn de schakel tussen u en de vervoerder (taxibedrijf).

Hoe werkt het busvervoer:

 • de gemeente kent busvervoer toe
 • de gemeente geeft opdracht aan DGV
 • DGV regelt een plekje in de bus en geeft dit door aan de vervoerder
 • de chauffeur neemt contact met u op
 • u zorgt dat de leerling op tijd klaar staat voor het taxibusje

Contact met DGV:

 • alle informatie staat op de website van DGV
 • ziekmelden kan via de app
 • bij vragen of klachten over het vervoer neemt u contact op met DGV
 • adreswijzigingen, andere school, meer dagen vervoer etc. gaan niet via DGV. Hiervoor neemt u contact op met de woongemeente van de leerling

Website DGV: https://www.doelgroepenvervoerwestfriesland.nl

Beleid en verordening

pdf Drechterland beleidsregels leerlingenvervoer (PDF, 1017.01 KB)Bestand voorlezen pdf Drechterland verordening leerlingenvervoer (PDF, 567.85 KB)Bestand voorlezen

Kosten en eigen bijdrage

Aan het aanvragen leerlingenvervoer zijn geen kosten verbonden. Soms betaalt u een eigen bijdrage.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage:

 • alleen voor het basisonderwijs of het SBO
 • uw verzamelinkomen is boven het drempelbedrag

Normbedragen voor schooljaar 2020/2021

 • het drempelbedrag is € 27.000, is uw verzamelinkomen over 2018 hoger dan moet u mogelijk een eigen bijdrage betalen

De eigen bijdrage bedraagt per kind € 359,00 of € 598,00, afhankelijk van het aantal zones. 


Voor scholen op meer dan 20 kilometer betaalt u ook een inkomensafhankelijke bijdrage per gezin.

Inkomen in Euro's Eigen bijdrage
0-35.500 nihil
35.500-42.000 150
42.000-48.500 630
48.500-55.000

1180

55.000-62.500 1725
62.500-69.000 2270
69.000 en verder Voor elke € 5.500 meer € 560 erbij