Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen regelmatig en voor langere tijd voor een familielid, vriend of kennis met een ziekte of beperking. Mantelzorg is onbetaald en vaak iets dat mensen overkomt, het is geen vrijwilligerswerk.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is bijvoorbeeld:

 • begeleiding
 • toezicht en gezelschap
 • hulp bij dagelijkse activiteiten zoals het huishouden en de administratie
 • persoonlijke verzorging, zoals douchen en aankleden

Dankzij een mantelzorger is er minder of geen thuiszorg nodig. De persoon die zorg nodig heeft, kan hierdoor thuis blijven wonen. Meer informatie over mantelzorg vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Informatie en advies voor mantelzorgers

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Meer informatie van en voor mantelzorgers vindt u op de website van MantelzorgNL. Daarnaast geven ze ook advies aan mantelzorgers.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorg is vaak zwaar en intensief. Als mantelzorger kunt u bij verschillende organisaties terecht voor ondersteuning om te voorkomen dat u overbelast raakt. Denk aan hulp en advies bij de verzorging, het organiseren van zorg, tijdelijk overdragen van zorg en voor uzelf zorgen.

Respijtzorg

Wie intensief voor een ander zorgt heeft regelmatig pauze nodig. Zo voorkomt u overbelasting, en is de zorg langer vol te houden. Tijdelijke overname van zorg heet respijtzorg en kan gebeuren door vrijwilligers of beroepskrachten. Voor een landelijk overzicht van respijtvoorzieningen zie www.respijtwijzer.nl

Advies en contact

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij:

 • de zorgorganisatie(s) waar u al contact mee heb (bijvoorbeeld de Wmo)
 • het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland via www.ikzorg.nu
 • MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.
 • het is mogelijk dat ook uw zorgverzekeraar ondersteuning kan bieden

Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Mantelzorgwaardering

De gemeente organiseert elk najaar een gezellige bijeenkomst voor  mantelzorgers. Mantelzorgers ontvangen elk jaar een bedrag van € 50.

Voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering gelden de onderstaande voorwaarden:

 • de zorgvrager woont in Drechterland. De mantelzorger zelf mag ook buiten de gemeente Drechterland wonen
 • de mantelzorger staat geregistreerd bij de gemeente
 • de mantelzorger verzorgt minimaal 8 uur per week, gedurende minimaal 3 maanden per jaar
 • de mantelzorger begeleidt of verzorgt de ander intensief. De waardering is niet bedoeld voor iemand die huishoudelijke klusjes doet

Ga naar mantelzorgregistratie