Terug naar de vorige pagina

Idso Brouwer

Wethouder en 3e locoburgemeester (VVD Drechterland)

Wilt u een afspraak maken met de wethouder? Stuur dan een e-mail naar het bestuurssecretariaat of bel het klantcontactcentrum: 14 0228.

Portefeuille

 • financiën
 • economie
 • toerisme en recreatie
 • burgerzaken – dienstverlening
 • ICT
 • facilitaire zaken
 • water, wegen en riool
 • welzijn, subsidiebeleid en maatschappelijke accommodaties
 • sport en speelterreinen
 • werk en inkomen
 • participatiewet
 • kunst en cultuur
 • projecten: MFA Westwoud, MFA Schellinkhout

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED Organisatie
 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling RSW (Recreatieschap Westfriesland)
 • lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland
 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom

Persoonlijke (bestuurs)functies

 • ZZP-er in de IT
 • ICT-vrijwilliger OBS ‘t Padland