Wilt u een afspraak maken met de wethouder? Stuur dan een e-mail naar het bestuurssecretariaat of bel het klantcontactcentrum: 14 0228.

Portefeuille

 • ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/wonen
 • bouwen en milieu, inclusief toezicht en handhaving
 • omgevingswet
 • openbare ruimte
 • verkeer en vervoer
 • water, wegen en riolering
 • erfgoed en archeologie
 • overleg ouderen en seniorenbonden
 • dementievriendelijke gemeente

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED Organisatie

Persoonlijke (bestuurs)functies

 • docent bij het NCOI (bezoldigd)
 • plaatsvervangend lid van de algemene vergadering bij DELA (bezoldigd)
 • zelfstandig juridisch adviseur( bezoldigd)
 • secretaris bij de Stichting Nationaal zieken- en gehandicaptenwerk (onbezoldigd)