Terug naar de vorige pagina

Marcel ten Have

Wethouder en 1e locoburgemeester (SeniorenPartij Drechterland)

Wilt u een afspraak maken met de wethouder? Stuur dan een e-mail naar het bestuurssecretariaat of bel het klantcontactcentrum: 14 0228.

Portefeuille

 • ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/wonen
 • bouwen en milieu, inclusief toezicht en handhaving
 • omgevingswet
 • verkeer en vervoer
 • erfgoed en archeologie
 • overleg ouderen en seniorenbond
 • dementievriendelijke gemeente
 • bestuurlijke vernieuwing
 • onroerende zaken

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED Organisatie

Persoonlijke (bestuurs)functies

 • examinator bij het NCOI (bezoldigd *)
 • plaatsvervangend lid van de algemene vergadering bij DELA (bezoldigd*)
 • zelfstandig juridisch adviseur( bezoldigd*)
 • secretaris bij de Stichting Nationaal zieken- en gehandicaptenwerk (onbezoldigd)

* de neveninkomsten over de periode juli 2022 t/m december 2022 zijn pas in de loop van 2024 bekend en zullen dan gepubliceerd worden. Deze neveninkomsten blijven onder de verrekeningsgrens.