Terug naar de vorige pagina

Pieter Dijkman

Waarnemend burgemeester

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester? Stuur dan een e-mail naar het bestuurssecretariaat of bel het klantcontactcentrum: 14 0228.

Portefeuille

 • openbare orde en veiligheid
 • juridische zaken
 • SED, personeel & organisatie
 • archief
 • strategische communicatie
 • representatie
 • regionale samenwerking
 • inburgering, vluchtelingenwerk en asielzaken

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie
 • Lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie
 • Lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Lid van de auditcommissie van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief

Overige Nevenfuncties

 • Directeur-eigenaar Pared Management en Investment bv (bezoldigd)