Terug naar de vorige pagina

Sjon Wagenaar

Wethouder en 2e locoburgemeester (Progressief Drechterland)

Wilt u een afspraak maken met de wethouder? Stuur dan een e-mail naar het bestuurssecretariaat of bel het klantcontactcentrum: 14 0228.

Portefeuille

 • Wmo en jeugd
 • onderwijs (incl. onderwijshuisvesting)
 • passend onderwijs
 • jeugd- en jongerenwerk
 • volksgezondheid
 • duurzaamheid
 • afval
 • openbare ruimte
 • inkoop
 • dierenwelzijn

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED Organisatie
 • lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ABWF (Afvalbeheer Westfriesland)
 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland

Persoonlijke (bestuurs)functies

 • Bestuurslid Westfriese Windmolencoöperatie (tot september 2024).
 • ZZP’er Energietransitie