Glasvezel in Drechterland

In Drechterland wordt een glasvezelnetwerk aangelegd. Dat maakt voor iedereen in de gemeente toegang tot snel internet mogelijk.

Snel internet via glasvezel

Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig onmisbaar. Steeds meer diensten gaan digitaal. Ook diensten van de gemeente. Ook bij thuiswerken of als zzp’er is snel internet belangrijk. Glasvezel kan op hoge snelheid, een grote hoeveelheid data verwerken. Dit zorgt voor een goede en snelle internetverbinding.

DELTA Netwerk (onderdeel van Deltafiber) is in augustus 2022 begonnen met het aanleggen van glasvezel in de gemeente Drechterland. Dit doen zij wijk voor wijk. De aanleg van een glasvezelnetwerk maakt voor iedereen in onze gemeente toegang tot snel internet mogelijk.

Verder dan Maastricht

Het gaat in totaal om ongeveer 9.500 woningen. Om al deze woningen aan te kunnen sluiten op het glasvezelnetwerk wordt zo’n 340 kilometer sleuven gegraven. Als je die allemaal achter elkaar legt kom je verder dan Maastricht. Ook komen er drie centrales en circa 600 ondergrondse verdeelpunten.

Enkele dagen voordat de werkzaamheden in uw straat beginnen, ontvangt u een brief. Met DELTA Netwerk is afgesproken dat u zo min mogelijk overlast heeft van de werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Volker Wessels Telecom voert de werkzaamheden uit. Dit bedrijf werkt samen met Telecom Selecta Infrastructuur. Een team van Selecta Infrastructuur gaat langs de huizen om toestemming te vragen voor het plaatsen van de aansluiting in de woning.

DELTA Netwerk graaft alleen in grond die eigendom is van de gemeente. Deze openbare gronden moeten vrij zijn of vrij worden gemaakt voor de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Inwoners die nog geen abonnement op glasvezel hebben, kunnen een gratis aansluiting in de meterkast krijgen. Het is niet nodig direct een abonnement af te sluiten. Pas als u kiest voor een abonnement bij één van de aanbieders van internet en televisie (providers) die zijn aangesloten bij DELTA Netwerk moet u abonnementskosten betalen. De aanbieders staan op de website van DELTA Netwerk.

Heeft u belangstelling voor de gratis huisaansluiting, maar wilt u nog geen abonnement, maak dan  een afspraak met de aannemer. Dat kan telefonisch of via e-mail. Inwoners die belangstelling hebben voor een glasvezelabonnement, kunnen dit aanvragen via de website van DELTA Netwerk.

De werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk van DELTA Netwerk zijn gestart in augustus 2022 en zullen naar verwachting ruim 1 jaar duren. Aannemer Selecta Infrastructuur en Volker Wessels Telecom voeren de werkzaamheden uit. U ontvangt van de aannemer een brief met informatie en de datum waarop de werkzaamheden bij u in de buurt beginnen.

Op website van DELTA Netwerk vindt u informatie over de uitvoering en de verwachte oplevermaand voor uw adres.

Glasvezel is een draad van glas die zo dun is als een haar. Met glasvezel deel je data met de snelheid van het licht. Dit uitwisselen van data gebeurt door lichtsignalen. Dit is een belangrijk verschil met internet via de televisiekabel (coax) en de telefoonlijn (koperkabel). Internet via coax en kabel gebeurt via elektriciteitsimpulsen.

De vitaliteit en bereikbaarheid van onze kernen zijn heel belangrijk: snel en betrouwbaar internet is voor iedereen. In de gemeente Drechterland is nog niet overal snel internet.

Voordelen van glasvezel:

  • Meer bandbreedte (meer capaciteit)
  • Snelheid van uploaden en downloaden is even groot
  • Stabiel internet, minder last van storingen door bijvoorbeeld warmte vergeleken met koperkabels
  • Zuiniger in gebruik door gebruik licht in plaats van elektriciteit
  • Open netwerk, vaak meerdere aanbieders op 1 netwerk.

De aanleg van snel internet/glasvezel is een vrije markt. Iedereen mag een campagne starten en kabels in de grond leggen. De gemeente heeft hier géén invloed op. Dit is geregeld in de Telecommunicatiewet. De gemeente zorgt ervoor dat de werkzaamheden goed en veilig verlopen waarbij de maatschappelijke overlast en kosten zo laag mogelijk zijn.

De partij die glasvezel aanlegt, bepaalt zelf welke adressen kosteloos aangesloten worden of waar een abonnement nodig op basis van technische uitvoerbaarheid en economische afwegingen. Wel kunnen wij aangeven wat onze wensen, voorschriften en eisen zijn voor de aanleg en uitvoering van glasvezel. Deltafiber is een partij die zich bij de gemeente heeft gemeld. Met Deltafiber heeft de gemeente afspraken gemaakt die in een Samen OvereenKomst staan. Naast de bestaande regels voor werkzaamheden in openbare grond zijn in de overeenkomst aanvullende afspraken opgenomen.

Gemeente Drechterland wil snel internet voor iedereen, ook in de buitengebied. Deltafiber heeft zich als eerste bij de gemeente gemeld om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Zowel in de kernen als in het buitengebied. Met de kanttekening dat Deltafiber zelf bepaalt onder welke voorwaarden deze aansluitingen gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld of er wel of geen abonnement nodig is.

De gemeente moet volgens de Telecommunicatiewet de aanleg van een telecommunicatienetwerk toestaan. Als een partij zich bij de gemeente meldt, kan de gemeente deze partij niet weigeren. Wel kan de gemeente voorwaarden en voorschriften stellen aan deze partij.

Telecompartijen hebben commerciële belangen en willen daarom niet met elkaar samenwerken. Als een andere partij, na de aanleg van het netwerk door Deltafiber, een eigen netwerk wil aanleggen, moet de gemeente dat onder voorwaarden toelaten.

Het aanleggen van een internetverbinding, bijvoorbeeld via glasvezel, is geen nutsvoorziening. Nutsbeheerders voor water, gas en elektriciteit worden bij wet aangewezen door de overheid. Maar dit geldt niet voor telecommunicatie-aanbieders. Telecommunicatie wordt overgelaten aan de vrije markt zo lang dit een openbaar netwerk betreft.

De telecommunicatienetwerken zijn in Nederland geprivatiseerd. In de wet Markt & Overheid is het verboden dat de overheid, dus ook de gemeente Drechterland, investeert in een glasvezelnetwerk.

De gemeente juicht de initiatieven van harte toe. We sluiten ook een overeenkomst voor de aanleg van glasvezel maar betalen hier niet voor. De netbeheerder betaalt de gemeente voor onder andere herstelwerkzaamheden en toezicht op de werkzaamheden.

De gemeente is geen partij bij een aanbod of in een (mogelijke) overeenkomst tussen Deltafiber. De gemeente geeft daarvoor ook geen advies. De bewoner beslist zelf of hij het aanbod accepteert. Wel kan de gemeente iets zeggen over de aansluiting van de woning op het glasvezelnetwerk. Met Deltafiber is afgesproken dat alle woningen en bedrijven binnen de gemeentegrenzen kosteloos worden aangesloten.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een aansluiting technisch niet mogelijk of economisch niet rendabel is. Dat is een overweging van Deltafiber op het moment van aanleg. Het adres wordt dan niet aangesloten. De gemeente Drechterland staat hier buiten.

Als u na de aanleg van het glasvezelnetwerk door Deltafiber alsnog een huisaansluiting wilt, moet u daarvoor betalen. U regelt dat rechtstreeks met Deltafiber of een andere aanbieder op hun netwerk.

U bent vrij bij uw huidige internetaanbieder te blijven zoals bijvoorbeeld Ziggo, KPN of een andere aanbieder. Deze partijen maken geen gebruik van het glasvezelnetwerk van Deltafiber. Zij hebben hun eigen netwerk op de tv-kabel (coax) zoals Ziggo of telefoonlijn (koper) zoals KPN. KPN heeft op een aantal plekken ook glasvezel. Deze aansluitingen blijven gewoon bestaan. Als u toestemt, komt er een extra aansluiting in uw woning, speciaal voor het glasvezelnetwerk. Als u het glasvezelnetwerk van Deltafiber wilt gebruiken, kunt u kiezen uit telecomaanbieders die een dienst op dit netwerk gaan leveren. Welke aanbieders dit zijn, vindt u op de website van Deltafiber.

De aannemer informeert u tijdig over de werkzaamheden bij u in de buurt. Heeft u vragen of klachten over de uitvoering neem dan contact op met Selekta Infrastructuur. Dat kan telefonisch of per e-mail.

De toezichthouders van de gemeente zijn Richard Groen en Edwin Rood. De projectleider van de gemeente Drechterland is Patrick Verkouteren (telefonisch bereikbaar via de gemeente).

Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan bij de veelgestelde vragen op de website van DELTA Netwerk.