Recreatieterrein Uiterdijk

Het zwemstrand en de ligweide op het buitendijkse recreatieterrein Uiterdijk: veel inwoners van Schellinkhout en andere bezoekers komen hier graag zwemmen, kite- en windsurfen en genieten van het water. De Uiterdijk is een mooie plek die veel mensen aantrekt. Vooral in het hoogseizoen kan dit leiden tot grote drukte en problemen met verkeer en parkeren. Daarom hebben gemeente Drechterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Recreatieschap Westfriesland en de Nederlandse Kitesurfvereniging samengewerkt om de drukte beter te reguleren.

Wat gaat er gebeuren? 

In het voorjaar krijgen de kitesurfers een eigen strand op het oostelijk deel van het terrein. Om de parkeeroverlast te verminderen wordt het buitendijkse parkeerterrein uitgebreid. Daarmee wordt het recreatieterrein klaargemaakt voor het nieuwe zomerseizoen. 

Parkeren en stopverbod Zuiderdijk

Op het tracé van de Zuiderdijk tussen De Laan en de Dorpsweg geldt éénrichtingsverkeer en een stopverbod. Op drukke dagen wordt er echter toch geparkeerd. Sinds maart 2020 wordt hierop actief gehandhaafd. Als gevolg daarvan schoof het foutparkeren op richting het tracé De Laan – Wester Meeweg. Daarom is er sinds 15 maart ook een stopverbod op het tracé van de Zuiderdijk tussen De Laan en de Wester Meeweg. Zowel het parkeer- als het stopverbod vallen onder besluit van het hoogheemraadschap.

Uitbreiden buitendijks parkeerterrein

Eerder hebben Recreatieschap Westfriesland en gemeente Drechterland een plan gemaakt voor 25 tot 30 nieuwe, extra parkeerplaatsen. Het Recreatieschap legt deze parkeerplaats (met grastegels) buitendijks aan, tegenover de huidige  parkeerplaats en aan de oostkant van de afrit. Er wordt bekeken of de aanleg ook dit voorjaar kan plaatsvinden en gereed kan zijn voor het hoogseizoen. Dit is afhankelijk van de vergunningsprocedure die binnenkort start. Als dit niet (meer) lukt, dan wordt een tijdelijke parkeerplaats gecreëerd. Met de realisatie van de nieuwe buitendijkse parkeerplaats is er straks ruimte voor 140 auto’s. Parkeren op de Zuiderdijk wordt niet meer toegestaan.

Kitesurfen bij Schellinkhout

Eigen plek voor kitesurfers

Recreatieterrein Uiterdijk is door de ligging en het ondiepe water een populaire locatie voor wind- en kitesurfen. Het is bovendien een van de weinige locaties waar met wind uit het zuiden gekitesurft kan worden. Eind 2018 heeft Rijkswaterstaat deze locatie formeel benoemd tot kitesurflocatie. In 2019 is besloten dat er voor de kitesurfers een extra strand wordt aangelegd, zodat zwemmers en surfers elk hun eigen plek hebben. Hierover is in 2019 een bewonersavond gehouden. De vergunning voor de aanleg van het strand is inmiddels definitief. Het Recreatieschap legt het strand aan en vóór 1 april zijn deze werkzaamheden klaar. De terreinen voor zwemmen en surfen worden duidelijk van elkaar gescheiden. Ook worden nieuwe informatievoorzieningen geplaatst.

Afstemming met kitesurfscholen

Het water bij de Uiterdijk is een gewilde locatie voor kitesurfles. Om te grote drukte en overlast te voorkomen en de watersport veilig te houden, werken gemeente Drechterland en Recreatieschap Westfriesland aan (huis)regels en beleid omtrent kitesurfscholen. Dit gebeurt onder andere in samenwerking met de Nederlandse Kitesurfvereniging en een aantal gebruikers van het gebied. Voor aankomend recreatieseizoen worden huisregels uitgewerkt. Ondertussen wordt onderzoek gedaan naar een manier voor het beter reguleren van kitesurfscholen op het terrein. In de loop van het jaar verwachten we hier meer duidelijkheid over te geven. 

Kitesurfers: rekening houden met elkaar

Naast kitesurfscholen zijn er ook individuele kitesurfers die het gebied gebruiken. Het gebied is openbaar toegankelijk: voor kitesurfen is geen toestemming nodig. Bij goede weersomstandigheden kan het echter wel behoorlijk druk worden en dat kan weer zorgen voor overlast bij surfers. Samen met diverse gebruikers heeft de Nederlandse Kitesurfvereniging gedragsregels opgesteld, die ook op een informatiebord komen te staan. Naast de algemene gedragsregels komt er een protocol voor drukke dagen. Het komende seizoen zullen er herkenbare kitestewards in het gebied aanwezig zijn, die aan bezoekers ter plekke uitleg en informatie kunnen geven over de huisregels.

Samenwerking: wie doet wat?

Dit project is een samenwerking tussen gemeente Drechterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Recreatieschap Westfriesland en de Nederlandse Kitesurfvereniging. Het recreatiegebied ligt in de gemeente Drechterland en de gemeente is coördinator van dit project. De dijk(en) en de wegen op de dijk(en) zijn in beheer van het Hoogheemraadschap. Het Recreatieschap is eigenaar en beheerder van het recreatieterrein de Uiterdijk: het is de uitvoerende partij voor de aanleg van het kitesurfstrand en de nieuwe parkeerplaats. De Nederlandse Kitesurfvereniging houdt zich bezig met het verbeteren van kitesurflocaties. Ze werken daarbij samen met overheden, Watersportverbond, natuurorganisaties en andere partijen.

Meer informatie of reageren?

Heeft u vragen, ideeën of wilt u reageren op de plannen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@sed-wf.nl.