Team Inzet

Overheid en zorgorganisaties willen zorg en ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk lokaal organiseren. De samenwerking tussen huisartsen en de gemeente is hierbij belangrijk.

De rol van de gemeente

  • voert taken op gebied van jeugdzorg en wmo uit
  • werkt hiervoor samen met deskundigen
  • bij complexe zorgvraag kan Team Inzet ingeschakeld worden
  • in Team Inzet zitten allerlei hulpverleners

Het motto is hierbij: één huishouden, één plan, één aanpak. Door deze samenwerking wordt snel de juiste hulp gevonden.

pdf Folder Passende Hulp - Team Inzet Drechterland (PDF, 166.72 KB)Bestand voorlezen

Voor professionals

Professionals die werkzaam zijn in de zorg of het onderwijs kunnen direct contact opnemen met Team Inzet, via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0228) 352 352. U vraagt naar een medewerker van  Team Inzet en wordt dan doorverbonden.
Via e-mail: teaminzet@drechterland.nl.

pdf Samenwerken met Team Inzet Drechterland (PDF, 225.82 KB)Bestand voorlezen

Aanmelden

  • kan alleen door hulpverleners (bijvoorbeeld uw huisarts, het onderwijs, de GGD, het maatschappelijk werk, de woningbouwvereniging, de wijkagent en andere professionals)
  • samen met deze verwijzer vult u het formulier in
  • de verwijzer levert het formulier in bij Team Inzet
pdf Aanmeldformulier Team Inzet (PDF, 374.71 KB)Bestand voorlezen