Uw invloed

Inspreken bij de rondetafelgesprekken (RTG)

Als u een bepaald standpunt heeft over een plan of beleidsvoorstel en u wilt laten weten hoe u over een onderwerp denkt kunt u "inspreken" bij de rondetafelgesprekken.

Inspreken kan alleen over een agendapunt dat op de agenda van de RTG staat. Wanneer u wilt inspreken moet u dit uiterlijk 24 uur voor het begin van de vergadering melden bij de griffier.

Aanmeldformulier inspreken rondetafelgesprekken

Fractiespreekuur

De fracties van de politieke partijen bereiden de raadsvergaderingen voor in hun fractieoverleg. Als u alle fracties wilt spreken kunt u daarvoor een afspraak maken met de fractievoorzitters. U krijgt dan voorafgaand aan de fractievergaderingen de tijd om met vertegenwoordigers van elke fractie samen van gedachten te wisselen.

Het fractiespreekuur is voor de raadsleden bedoeld om informatie te verzamelen. Korte en bondige informatie gepresenteerd door een beperkt aantal woordvoerders komt het beste over. Meekomende gasten kunnen eventueel in een tweede lijn (een soort publieke tribune) plaatsnemen.

Als u met een afzonderlijke fractie wilt spreken kunt u contact opnemen met de fractievoorzitters van de betreffende partij. De telefoonnummers vindt u in het raadsinformatiesysteem of op de websites van de politieke partijen.

Contactgegevens raadsleden

GBD: www.gemeentebelangendrechterland.nl/
PDL: progressiefdrechterland.nl/
VVD: vvddrechterland.nl
SPD: www.seniorenpartijdrechterland.nl
CDA: www.cda.nl/noord-holland/drechterland/

Burgerinitiatief - een onderwerp op de agenda plaatsen

Een andere mogelijkheid om inwoners bij beleid te betrekken is het burgerinitiatief. Dat houdt in dat burgers het recht hebben, onder bepaalde voorwaarden, om een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. De raad is dan verplicht om over dit punt te vergaderen. Ook kunnen burgers op het niveau van een wijk of buurt aan de gemeente concrete voorstellen ter verandering of verbetering van een bepaalde situatie doen.

Zie verordening burgerinitiatief