Terug naar het overzicht

Brug Reigersborg Zuid IV en V

Wij merken dat er vragen zijn over de brug tussen Reigersborg Zuid IV en V (tussen straten Tumulus en Smient). Deze zou in de eerste instantie niet opengesteld worden voor verkeer. Dit omdat de bouw van woningen in fases wordt uitgevoerd. Hierdoor zou de brug voor langere tijd afgesloten blijven om het bouwverkeer te weren uit de wijk die al klaar was (zuid IV). Door een steeds grotere vraag van bewoners die nu inmiddels in de nieuwe wijk wonen is in de brug opengesteld voor fiets en voetgangers. De reden hiervoor was dat het vele bouwverkeer als onveilig wordt ervaren door ouders en schoolgaande kinderen.

Zoals u waarschijnlijk wel heeft gemerkt, is de brug tussen de plannen Reigersborg Zuid IV en V nu ook open voor personenauto’s. De reden hiervoor is dat in plan Zuid V steeds meer bewoners komen en één ontsluiting richting de Streekweg af en toe tot problemen leidt. Met het vele bouwverkeer in het plan wordt de doorgang regelmatig belemmerd en een tweede ontsluiting is dan ook gewenst. Het is zeker niet de bedoeling dat er ook bouwverkeer van deze brug gebruik maakt. Met borden wordt dit aangegeven en de doorgang is ook niet breed genoeg voor vrachtverkeer.