Centrumplan Venhuizen

Om Venhuizen vitaal en aantrekkelijk te houden is het nodig het centrum van Venhuizen anders in te richten. Daarom hebben we een visie gemaakt voor het totale centrumgebied van Venhuizen. Belangrijke onderdelen zijn de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis en het Skitteljacht. De gemeenteraad stelde de centrumvisie in juni 2017 vast. De visie geeft de kaders voor de toekomstige ontwikkeling van het centrum.

Het Centrumplan Venhuizen is ook in het Vitale dorpen traject meegenomen. Inwoners dachten mee op verschillende bijeenkomsten over een nieuwe invulling van het centrum. Een aantal inwoners vormden samen 3 allianties:

 • Centrumplan Venhuizen
 • Wonen voor ouderen 
 • Jongerenhuisvesting

Start uitvoering Centrumplan

Verkoop stolp gemeentehuis Venhuizen

Op 4 december 2020 is de stolp van het voormalige gemeentehuis verkocht. Een eerste stap in de uitvoering van het Centrumplan. In het pand komt de Regiobank en de Tandartsenpraktijk Drechterland.  Deze invulling geeft het pand een toegevoegde waarde aan het centrum van Venhuizen.  Dat was een van de voorwaarden voor verkoop van de stolp.

Een commissie heeft het plan van de kopers beoordeeld. Deze commissie bestond uit een afgevaardigde namens de ondernemers in Venhuizen, een lid van de klankbordgroep Voormalige gemeentehuislocatie en medewerkers van de gemeente.

Herontwikkeling gemeentehuislocatie Venhuizen: klankbordgroep

 • Voor de herontwikkeling is een klankbordgroep samengesteld die bestaat uit 11 inwoners. 
 • Ook de allianties Jongerenwoningen en Wonen voor ouderen zijn vertegenwoordigd. 
 • In mei 2020 is de klankbordgroep gestart.
 • Door coronamaatregelen geen bijeenkomst met de klankbordgroep maar leden denken mee vanuit huis. 
 • Leden klankbordgroep maakten met een bouwpakket situaties die het beste passen op het gemeentehuisterrein. 

Vervolg

 • De gemeente beoordeelde alle foto’s en besprak de resultaten met de klankbordgroep.
 • De voorkeursvarianten zijn besproken in een bijeenkomst met de gemeenteraad.
 • Met de input van de gemeenteraad heeft de klankbordgroep samen met de gemeente het definitieve stedenbouwkundige plan uitgewerkt.
 • Vervolgens neemt de raad een definitief besluit.

Visie Centrumplan Venhuizen

De alliantie Centrumplan en de gemeente hebben samen met een stedenbouwkundig bureau de visie voor het centrum gemaakt aan de hand van vragen en ideeën van inwoners. De andere allianties en belangrijke partijen zoals de woningbouwverenigingen, ondernemers, de kerk en andere belanghebbenden hebben hun input gegeven.

U kun de visie Centrumplan Venhuizen downloaden (pdf).

Uitwerking visie
In het 2e halfjaar van 2017 onderzocht een bureau welke onderdelen van de visie uitvoerbaar zijn. Ook is onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Venhuizen en Hem. Om het Centrumplan uit te voeren zijn investeringen nodig. We hebben gesprekken gevoerd met een mogelijke partner die met de gemeente wil samenwerken en wil investeren in het dorp. Het lukte niet om met elkaar een overeenkomst te sluiten. Hierdoor is de ontwikkeling minder snel gegaan dan wij voor ogen hadden.

Ontwikkeling gaat door
Om niet nog meer tijd te verliezen, zijn er  gesprekken gestart met de belanghebbenden in het centrumgebied. In maart 2018 en februari 2019 bespraken we met de leden van de Vitale dorpen-allianties Centrumplan, Woningen voor ouderen en Jongerenhuisvesting de voortgang van het plan. En we hebben het gemeentehuis verhuurd. Het gedeelte achter de stolp wordt nu bewoond. Dit is een tijdelijke invulling. Doordat het pand in gebruik blijft, wordt achteruitgang voorkomen.

Plan van aanpak uitvoering ontwikkelingen centrum Venhuizen

Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad het ‘Plan van aanpak uitvoering ontwikkelingen centrum Venhuizen’ vastgesteld. Het plan van aanpak gaat over het uitwerken van de totale ontwikkeling van het centrum inclusief de deelprojecten:

 • herontwikkeling Skitteljacht
 • herontwikkeling gemeentehuislocatie in combinatie met het perceel achter de Roode Leeuw voor onder andere woningbouw

Skitteljacht
We onderzoeken of de Jozefschool de ruimte nodig heeft. Als de school de ruimte niet nodig heeft, is deze locatie bestemd voor vier nieuwe woningen.

Gemeentehuislocatie en grond achter Roode Leeuw: plan ‘t Weijver
Deze locatie is bestemd voor nieuwe woningen. Het plan om deze locatie opnieuw in te richten noemen we voorlopig 'Herontwikkeling woningbouwlocatie ’t Weijver’. Op een later moment willen we samen met de bewoners een nieuwe naam bedenken.

Plan van aanpak Centrumplan Venhuizen 2019 (PDF, 6.88 MB)

Programma van eisen ’t Weijver

Auteur: 
BREEN
Licentie: 
Copyright

Bewonersavond
Op 27 juni 2019 en 6 november 2019 hielden wij voor bewoners uit de buurt van het gemeentehuis een bijeenkomst over de invulling van het gebied rondom het voormalige gemeentehuis, achter Tuinstraat 3-5 en achter de Roode Leeuw. De bewonersavond leverde veel reacties op. Deze reacties hebben we betrokken bij het programma van eisen voor de ontwikkeling van het gebied. Op 16 december 2019 stelde de gemeenteraad het Programma van eisen ‘t Weijver vast.

Meer weten? Download het Programma van eisen met daarin een bijlage met onze antwoorden op de reacties en het verslag van de bewonersavond.

Programma van eisen het Weijver Centrumplan Venhuizen 16-12-2019 (PDF, 3.56 MB)

Verslag bewonersavond programma van eisen 't Weijver 27-06-2019 (PDF, 585.98 KB)

Verslag reacties bewonersavond 't Weijver Centrumplan Venhuizen 27 juni 2019 (PDF, 411.97 KB)

Volgende stap: stedenbouwkundig plan
Het plan dat volgt na het programma van eisen is het stedenbouwkundig plan: waar komen woningen, straten, openbaar groen. Het opstellen van het stedenbouwkundig plan doen we in overleg met de omwonenden en de allianties. Vaststelling van het stedenbouwkundig plan zal plaatsvinden in het 3e kwartaal van 2020.

Klankbordgroep

Voordat we gaan bouwen moeten we nog een aantal fasen doorlopen. In het verslag met onze bevindingen van de bewonersavond leest u welke plannen we daarvoor nog maken. Daarbij betrekken we ook onze inwoners. In mei 2020 starten we met een klankbordgroep waaraan 9 inwoners en 2 leden van de allianties deelnemen.