Contact met de raad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Drechterland. De raadsleden zijn daarom erg geïnteresseerd in uw mening en komen graag met u in contact.

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de gemeenteraad, een fractie, of een raadslid.

Wanneer neemt u contact op?

  • u wilt weten hoe fracties denken over een bepaald onderwerp
  • u wilt iets onder de aandacht brengen bij een raadslid, een fractie of de gemeenteraad
  • u wilt iets op de politieke agenda krijgen

Hoe neemt u contact op?

Brief

Als u een brief aan de gemeenteraad schrijft, wordt deze ter kennis gebracht van de gemeenteraad. Soms besluit de raad dat uw brief door het college (van Burgemeester en Wethouders) moet worden behandeld.

U kunt uw brief afgeven bij de balie van het gemeentehuis, of sturen naar:

Gemeenteraad Drechterland
Postbus 9
1616 ZG Hoogkarspel

E-mail

U kunt de individuele raadsleden een e-mail sturen. De contactgegevens van de raadsleden staan in het raadsinformatiesysteem: https://drechterland.notubiz.nl/leden

Wilt u de hele gemeenteraad een e-mail sturen? Mail dan naar griffie@drechterland.nl. Uw e-mail wordt dan op dezelfde manier behandeld als een brief.

De gemeenteraadsleden op bezoek

De leden van de gemeenteraad komen graag op bezoek bij bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties, verenigingen en scholen. Vindt u het leuk om de gemeenteraadsleden te ontvangen, heeft u een idee voor een (thema) bezoek of wilt u meer informatie?
Omdat gemeenteraadsleden naast hun werk als raadslid meestal overdag een baan hebben, zijn de bezoeken over het algemeen alleen 's avonds mogelijk.

De Griffier
De griffier ondersteunt de gemeenteraad. Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffier terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad.

   Raadsgriffier: Jan Commandeur
   Telefoon: (0228) 534 146
   Raadhuisplein 1 (bezoekadres)
   Postbus 9, 1616ZG Hoogkarspel
   E-mail: griffie@drechterland.nl

 

Omdat gemeenteraadsleden naast hun werk als raadslid vaak ook een baan hebben, zijn de bezoeken meestal 's avonds.