LHBTI West Friesland

De website voor lesbisch, homo, biseksueel, transgender en interseksueel West-Friesland is: www.platformregenboog.nl

Hier is meer informatie te vinden over bijvoorbeeld feesten, evenementen en de roze week WF.

Over LHBTI

In West-Friesland zijn veel roze groeperingen actief. Vaak in kleine groepjes. Voor mensen die op zoek zijn naar een groep waarbinnen ze zich thuis voelen is het lastig te overzien. De website LHBTI West-Friesland maakt het een stukje overzichtelijker om de juiste informatie te vinden. Jonge initiatieven krijgen een plek om meer bekendheid te geven aan hun activiteiten.