Verklaring omtrent gedrag bij aanvraag PGB

Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is nodig voor het verkrijgen van persoonsgebonden budget (PGB).

 • ook voor meerderjarigen die inwonen bij uw zorgverlener (bijvoorbeeld logeeropvang)
 • uw toekomstige zorg- of dienstverlener mag geen strafbare feiten op zijn/haar naam hebben staan

Wat moet u doen om een VOG te krijgen?

 • download het aanvraagformulier “Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen”. Dit is al een deel ingevuld door de gemeente
 • u geeft uw zorg-/dienstverlener het hele formulier
 • de zorg-/dienstverlener vult de gegevens in op de voorste pagina
 • de zorg-/dienstverlener levert het hele formulier in bij de afdeling burgerzaken / publieksbalie van zijn woongemeente
 • een VOG kost € 41,35 te betalen bij inlevering van het aanvraagformulier
 • de aanvrager (uw zorgverlener) betaalt de kosten
 • de gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar het COVOG
 • binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag wordt een beslissing genomen
 • de aanvrager ontvangt deze beslissing per post
 • het originele exemplaar toont u bij de aanvraag voor een PGB. De gemeente kan er dan een kopie van maken

Als het PGB besteed wordt bij een bedrijf waarvan de werknemers geacht worden al een VOG te hebben, dan hoeft er geen aparte VOG aangevraagd te worden.