Klacht over het handelen van de gemeente

Als u vindt dat de gemeente u niet netjes heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen. 

Let op!

 • klachten of meldingen over de buitenruimte, zoals onderhoud van groen, straten, verlichting, zwerfvuil geeft u door op de pagina Meteen melden
 • klachten over het gemeentelijk beleid of als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, geeft u door op de pagina bezwaar maken

Of bel het Klantcontactcentrum op (0228) 352 352.

Voorbeelden van klachten over ons handelen zijn:

 • als u vindt dat u niet netjes behandeld bent
 • als u geen antwoord krijgt op uw brief of daarop veel te lang moet wachten
 • als de gemeente toezeggingen of afspraken niet nakomt
 • als u zonder opgave van redenen gevraagde informatie niet ontvangt
 • als u van het kastje naar de muur gestuurd wordt

Klacht indienen

U vult met uw Digid het online formulier klacht indienen in.

Als u schriftelijk een klacht indient dan bevat deze:

 • uw naam en adres

 • de datum

 • een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt

 • uw handtekening

 • gemeentelijk beleid of als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken
 • onderhoud van groen, straten, verlichting, zwerfvuil en dergelijk. Ga naar meteen melden

 

In gesprek

Er wordt na ontvangst van uw klacht snel (meestal telefonisch) contact met u opgenomen over uw klacht om een oplossing voor het probleem te vinden. In de meeste gevallen is het probleem opgelost door zo’n gesprek.

Formele procedure

Is een snelle oplossing niet mogelijk of bent u niet tevreden, dan volgt een formele klachtenprocedure. De klachtbehandelaar gaat met u en de beklaagde in gesprek en uw klacht formeel afdoen. U ontvangt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 6 weken een reactie op uw klacht.

Nationale ombudsman

Is er dan nog steeds geen oplossing of bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de Nationale ombudsman. Dit is een onafhankelijke instantie die uw klacht beoordeelt. Daarvoor moet eerst de formele procedure bij de gemeente hebben plaatsgevonden. Zie ook: www.nationaleombudsman.nl.