Melden datalek

U neemt contact met ons op wanneer:

  • u een mail of brief vanuit de gemeente krijgt waarin informatie staat die een andere inwoner betreft
  • u vindt dat er onvoldoende zorgvuldig met uw privacy is omgegaan door de gemeente
  • een leverancier (of derden) uw gegevens afkomstig van de gemeente ten onrechte heeft gebruikt
  • u het vermoeden hebt dat uw gemeentelijke (privacy) gegevens in verkeerde handen terecht gekomen zijn

Bij het invullen van dit datalek-formulier zal de gemeente een onderzoek instellen naar het gemelde datalek en u hiervan op de hoogte houden (indien mogelijk). Indien er daadwerkelijk sprake is van een datalek zal de gemeente hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, aanvullende maatregelen nemen om herhaling te voorkomen en het eventuele misbruik te stoppen.

Meer informatie kunt u verkrijgen via de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente:

E-mail: fg@sed-wf.nl
Tel.: (0228) 534 410