Milieumelding

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) behandelt klachten over het veroorzaken door bedrijven van:

  • stank- of geuroverlast
  • geluidshinder
  • lichthinder
  • overige milieuklachten of bijzondere voorvallen bij een bedrijf of instantie

Of bel:  (088) 10 21 300. OD NHN is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.