Ondernemersverenigingen

De LTO Noord afdeling West-Friesland behartigt de belangen van haar leden op gemeentelijk, (sub)regionaal, provinciaal, thematisch en sectoraal niveau waarbij het realiseren van een (economisch) duurzame agrarische bedrijfsontwikkeling centraal staat.

www.ltonoord.nl/afdeling/west-friesland

Drechterland kent 2 ondernemersverenigingen:

Daarnaast is binnen de regio de Westfriese Bedrijvengroep actief, waar vrijwel alle ondernemersclubs uit de regio lid of partner van zijn.