Vergunning of melding bedrijfsmatige activiteit (milieu)

Een vergunning of melding bedrijfsmatige activiteit is nodig als u uw bedrijf uitbreidt of bedrijfsprocessen en activiteiten in uw bedrijf aanpast. Milieuaspecten en brandveiligheid zijn daarbij belangrijk. De gemeente bepaalt of de melding voldoende is of dat er een aanvraag omgevingsvergunning nodig is

Via de website Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunnen bedrijven nagaan of een melding moet worden gedaan en/of een vergunning moet worden aangevraagd.

Heeft u een agrarisch bedrijf, download dan het meldingsformulier voor het Besluit landbouw via www.infomil.nl.