Collecteren

Collecteren is het inzamelen van geld of spullen voor een goed doel. Wilt u collecteren dan meldt u dit bij de gemeente. Er mag één collecte per week plaatsvinden. De collectekalender vindt u op: www.cbf.nl

  • verkoopt u goederen aan huis? Dan is dit venten
  • verkoopt u goederen aan huis voor een  liefdadig of ideëel doel, dan valt dat onder collecteren
  • u stuurt een e-mail naar de gemeente
  • vermeldt daarbij de volgende gegevens:
    • organisatie en contactgegevens
    • doel collecte
    • gewenste collecteweek

Zie ook