In- of uitritvergunning aanvragen

De in- of uitrit is de aansluiting op van een pand of stuk grond op de openbare weg. Voor het aanvragen van een in- of uitritvergunning heeft u een Omgevingsvergunning nodig. De uitrit moet aansluiten op een parkeerplaats (van minimaal 5 meter bij 2,5 meter) op eigen terrein of een garage.

De gemeente kan de omgevingsvergunning weigeren als:

  • de uitrit ten koste gaat van een parkeerplaats
  • de uitrit de bruikbaarheid of veiligheid van de weg in gevaar brengt
  • de uitrit het uiterlijk van de omgeving aantast
  • de uitrit de bescherming van het openbaar groen aantast

Neem bij twijfel contact op met het team Verkeer van de afdeling Leefomgeving.

De kosten zijn: € 257,25