Kapvergunning

Een kapvergunning is alleen nodig voor bomen:

  • in de lintbebouwing
  • het buitengebied
  • in de dorpskernen
  • overige gebieden zijn vergunningsvrij
  • aanvraag gaat via het Omgevingsloket

In onderstaand document kunt u zien of voor de boom in uw straat een kapvergunning nodig is.

Een kapvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket.

Een omgevingsvergunning voor kappen kost € 26,95