Evenementenvergunning

Een evenement is een voor het publiek toegankelijke gebeurtenis. Voor grote evenementen vraagt u een vergunning aan in de gemeente waar het evenement gehouden wordt.

Enkele voorbeelden van een grote evenementen zijn: sportwedstrijden op de openbare weg, braderieën, optochten, festivals, kermissen en popconcerten.

Aanvragen

Een klein evenement, zoals een straatfeest of barbecue hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Het formulier  Aanvraag vergunning of melden evenement geeft aan of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding hoeft te doen.

 
 • organisatie regulier evenement: € 40,30
 • organisatie aandacht- of risico-evenement: € 121,70

Kleine evenementen hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Een evenement is melding plichtig wanneer het voldoet aan alle voorwaarden zoals genoemd in de APV:

 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen
 • het evenement plaatsvindt tussen 10.00 uur en 23.00 uur
 • er wordt geen muziek ten gehore gebracht vóór 10.00 uur of ná 23.00 uur
 • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
 • er worden slecht kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object
 • er is een organisator

Een organisator dient binnen 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding te doen aan de burgemeester (meldingsplicht). Dit kan via het formulier Aanvraag vergunning of melden evenement 

 

Als uw evenement niet voldoet aan de criteria voor meldingsplicht dan is een vergunning nodig. Er zijn verschillende soorten evenementen:

 • een regulier evenement heeft een relatief laag risico en een beperkte impact op de omgeving. De gevolgen voor het verkeer zijn ook beperkt, denk bijvoorbeeld aan:
  • optreden
  • voorstellingen met muziekgeluid
  • een braderie
  • een wandeltocht
 • een aandacht of een risico evenement heeft een hoger risico en de gevolgen zijn dan ook groter, denk bijvoorbeeld aan:
  • veel bezoekers (meer dan 1000)
  • risicogroepen (jongeren/jong volwassenen)
  • grootschalige afsluitingen
  • risicovolle activiteiten (autoraces, wielerrondes)

Hieronder tonen wij de verschillende soorten evenementen en de daarbij horende termijn voor het indienen van de vergunningsaanvraag

Soort evenement Vooraankondiging regiokalender Termijn indienen vergunningsaanvraag
Regulier evenement Vóór 1 november voorafgaand aan het jaar dat het evenement wordt gehouden Minimaal 8 weken voor dat het evenement wordt gehouden
Aandacht evenement Vóór 1 november voorafgaand aan het jaar dat het evenement wordt gehouden Minimaal 12 weken voor dat het evenement wordt gehouden
Risico evenement Vóór 1 november voorafgaand aan het jaar dat het evenement wordt gehouden Minimaal 25 weken voor dat het evenement wordt gehouden

U ontvangt bericht of wij de vergunning verlenen of niet.

Wij weigeren uw aanvraag voor een vergunning als dit niet in het belang is van:

 • de openbare orde
 • de openbare veiligheid
 • de volksgezondheid
 • de bescherming van het milieu
 • strijdigheid met het bestemmingsplan
Soort evenement Vooraankondiging regiokalender Termijn indienen vergunningsaanvraag
Regulier evenement Vóór 1 november voorafgaand aan het jaar dat het evenement wordt gehouden Minimaal 8 weken voor dat het evenement wordt gehouden
Aandacht evenement Vóór 1 november voorafgaand aan het jaar dat het evenement wordt gehouden Minimaal 12 weken voor dat het evenement wordt gehouden
Risico evenement Vóór 1 november voorafgaand aan het jaar dat het evenement wordt gehouden Minimaal 25 weken voor dat het evenement wordt gehouden

Evenementen dienen in verband met de hulpdiensten vóór 1 november aangemeld te worden bij de regiokalender. Dit kan via de link Plaatsing evenement op regiokalender

Het doel van de vooraankondiging is vroegtijdig inzicht krijgen in het aantal evenementen binnen de gemeente. Op basis van de vooraankondiging wordt niet automatisch een vergunning verleend. De uiteindelijke vergunningverlening is leidend. 

 

Het digitale magazineGezondheid en veiligheid bij evenementenis onder andere bestemd voor organisatoren van evenementen en geeft  snel en overzichtelijk duidelijke informatie. Per onderwerp ziet u wat de grootste risico’s zijn met betrekking tot infectieziekten, veiligheid en gezondheid, welke maatregelen u als organisator kan en/of moet nemen en waar u meer informatie vindt.