Reclamevergunning

In sommige situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen:

  • zichtbaar vanaf de openbare weg en geplaatst langs de openbare weg of in de open lucht
  • permanent karakter

U kunt u vergunning aanvragen via het omgevingsloket.

U vult het aanvraagformulier volledig in en stuurt het met de benodigde documenten per e-mail of per post naar de gemeente. Nadat de gemeente heeft beslist krijgt u vanzelf bericht.

Informeer vooraf bij de gemeente of het plaatsen van reclame nog is toegestaan. Er geldt een maximum aan het aantal borden (of andere reclame-uitingen) dat mag worden geplaatst. Is het maximum bereikt, dan weigert de gemeente nieuwe aanvragen.

De gemeente toetst de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor reclame-uitingen aan de zogenaamde ‘redelijke eisen van welstand’. Dit betekent dat de reclame-uiting moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.

 

Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag krijgt u een reactie. Het is mogelijk dat de  termijn met 6 weken wordt verlengd.

 

  • als er advies gevraagd moet worden aan de welstandscommissie zijn de extra kosten € 75,00

Wilt u tijdelijke driehoeks/sandwich-borden plaatsen?