Kinderopvang algemeen

Kinderopvang moet u zelf regelen. Er zijn verschillende soorten opvang voor kinderen: opvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan of die na school opgevangen moeten worden.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle geregistreerde locaties van kinderopvang in Nederland.

Deze voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Dit zijn:

  • kinderdagverblijven
  • buitenschoolse opvang
  • gastouderopvang
  • peuterspeelzalen

Voor alle vragen over kinderopvangtoeslag verwijzen wij u door naar de Belastingdienst. Op hun website krijgt u antwoord op vragen als:

  • kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
  • hoe kan ik me aanmelden?
  • wat moet ik voorbereiden voor de aanvraag?
  • wat zijn de voorwaarden?

Heeft u een klacht, ga dan eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Ga dan binnen 3 maanden met uw klacht naar de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit kan alleen als u een klacht hebt over een organisatie die geregistreerd is bij de Geschillencommissie. Op de website van de Geschillencommissie kunt u een formulier downloaden om uw klacht digitaal of schriftelijk in te dienen bij de Geschillencommissie. Zit u in een oudercommissie die een conflict heeft met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u met uw klacht naar de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.