Eenmalige energietoeslag

Huishoudens met een minimum inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen van € 800,-. De gemeente keert deze toeslag uit.

De Eerste Kamer heeft in juli 2022 besloten om de eenmalige toeslag van € 800,00 te verhogen. Het is nog niet duidelijk wanneer de gemeente dit kan uitbetalen, hiervoor moet eerst de landelijke regelgeving worden aangepast. Het is al duidelijk dat wanneer u de € 800,00 al heeft ontvangen, u de verhoging automatisch ontvangt. Wanneer dit zo ver is ontvangt u hierover een brief. Wanneer wij starten met deze verhoging stellen wij u hiervan op de hoogte via onder andere deze website.

Alleen indien u een inkomen heeft lager of gelijk aan 120% van de bijstandsnorm heeft het zin om deze aanvraag in te dienen. Let op:  Wij gaan uit van uw inkomen inclusief 5% vakantietoeslag.

120% van de bijstandsnorm inclusief 5% vakantietoeslag bedraagt:

Soort huishoudenNetto inkomen per maand, inclusief vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.322,18
Gehuwden/samenwonenden€ 1.888,84

Bent u pensioengerechtigd gelden onderstaande bedragen:

Soort huishoudenNetto inkomen per maand, inclusief vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.470,80
Gehuwden/samenwonenden€ 1.992,43

Alle huishoudens die op 12 april een algemene bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, Bbz en AIO uitkering krijgen de toeslag automatisch. Ook wanneer u op 12 april 2022 een Individuele inkomenstoeslag heeft gekregen voor het jaar 2021 of 2022 van de gemeente Drechterland ontvangt u de energietoeslag automatisch. U hoeft zelf geen aanvraag te doen.

U komt hiervoor in aanmerking als uw huishouden een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm. Wij gaan uit van uw inkomen inclusief vakantietoeslag.

120 procent van de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag bedraagt:

Soort huishouden Netto inkomen per maand inclusief vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.322,18
Gehuwden/samenwonenden € 1.888,84

Bent u pensioengerechtigd gelden onderstaande bedragen:

Soort huishouden Netto inkomen per maand inclusief vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.470,80
Gehuwden/samenwonenden € 1.992,43

Alle huishoudens die op 12 april een algemene bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, Bbz en AIO uitkering hadden krijgen de toeslag automatisch. Ook wanneer u op 12 april 2022 een Individuele inkomenstoeslag heeft gekregen voor het jaar 2021 of 2022 van de gemeente Drechterland ontvangt u de energietoeslag automatisch. U hoeft zelf geen aanvraag te doen.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • jonger bent dan 18 jaar
  • inwonend bent bij uw ouder(s) of verzorger(s)
  • woont in een instelling, bewoner bent van een zorg- revalidatie- en verpleeginstelling en van een instelling voor beschermd of begeleid wonen
  • jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000
  • u gedetineerd bent
  • u dak- of thuisloos bent en alleen een briefadres heeft in de gemeente Drechterland.

Ook als u inwonend bent (kostendelersnorm) heeft u geen recht op de eenmalige energietoeslag.

Een aanvraag kan digitaal worden ingediend via het online formulier. Als u geen Digid heeft of niet in staat bent digitaal aan te vragen, neem dan telefonisch contact met ons op via (0228) 352 352. Wij zorgen dan dat u een schriftelijke aanvraag kan indienen. Alle huishoudens die op 12 april 2022 een algemene bijstandsuitkering, AIO, IOAW, IOAZ of Bbz uitkering ontvingen krijgen de toeslag automatisch. U krijgt hierover zo snel mogelijk een brief. Ook wanneer u in 2021 of in 2022 een Individuele inkomenstoeslag heeft gekregen van de gemeente ontvangt u de energietoeslag automatisch. U hoeft zelf geen aanvraag te doen.

De aanvraag kan gedaan worden vanaf 19 april 2022 tot en met 31 december 2022.

Nee, er wordt geen rekening gehouden met uw vermogen (spaargeld, lopende rekening, eigen woning of auto).

Nee dit heeft geen gevolgen. Hierdoor behoudt bijvoorbeeld uw recht op toeslagen van de Belastingdienst.

Nee, wij controleren niet of uw energiekosten daadwerkelijk zijn gestegen.

Nee, dan komt u niet in aanmerking.

Er zullen zeer veel aanvragen binnenkomen. Wij doen ons best om aanvragen zo snel mogelijk af te handelen en streven ernaar de wettelijke beslistermijn van acht weken te halen.

U kunt hiervoor bellen met de consulent bijzondere bijstand. Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur via (0228)352 352.

Neem dan contact op met de Formulierenbrigade. U kunt op dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur terecht bij ‘t Streekpunt, Streekweg 220, Hoogkarspel. U hoeft geen afspraak te maken. Kunt u zelf niet naar de Formulierenbrigade komen? Of wilt u graag vaste hulp aan huis voor uw administratie? U kunt de Formulierenbrigade bereiken via: