MFA Westwoud

In Westwoud komt een Multifunctionele accommodatie (MFA) bij dorpshuis De Schalm. De Vitale dorpen-alliantie Multifunctionele accommodatie Westwoud, toekomstige gebruikers en omwonenden dachten mee over het plan voor de MFA. In de MFA komen basisschool De Westwijzer, kinderopvang Kappio, stichting Jeugdwerk, een vernieuwde gymzaal, dorpshuis de Schalm en 12 huurappartementen van woningstichting Het Grootslag.

Update start bouw (december 2023)

Week 50: De begane grondvloer is gelegd. In verband met de kerstvakantie ligt het werk de komende twee weken stil. In de week van 8 januari 2024 gaat de aannemer weer aan de slag.

Week 41: Op vrijdag 13 oktober 2023 mochten de kinderen van basisschool De WestWijzer en kinderopvang Kappio op de bouwplaats een aantal heipalen te versieren. Nadat zij met stoepkrijt de versieringen hadden aangebracht, mocht de 7-jarige Emma met wethouder Simone Visser-Botman de bouwkraan in om één feestpaal de grond in te slaan. Hiermee is de bouw van de MFA van start gegaan.

Door aannemer Wit Wognum is de gehele bouwput uitgegraven voor de fundering. Door de vele regenval was het lastig om de bouwput droog en werkzaam te houden. Op 4 december was het uiteindelijk mogelijk om het beton te storten. Daarna is er gestart met het aanbrengen van de leidingen die onder de begane grondvloer komen te liggen.

Halverwege december worden de vloerplaten van de begane grondvloer geleverd. Het streven is dat voor de kerstvakantie alle vloerdelen op de juiste positie zijn gelegd.

Sfeerbeeld definitief ontwerp

U kunt de sfeerbeelden van het nieuwe gebouw bekijken

Vragen

Voor vragen over de MFA Westwoud kunt u contact opnemen met Carlo Heilig via 0228 –352 352 of gemeente@drechterland.nl.

Oktober 2023

Op vrijdag 13 oktober heeft wethouder Simone Visser-Botman samen met leerlingen van basisschool de WestWijzer de eerste paal geslagen. Daarmee is het startschot gegeven voor de bouw van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Westwoud. De eerste palen die de grond in gingen waren door leerlingen van de school versierd met teksten en tekeningen.

Juli 2023

Op 30 juni 2023 hebben Hans Kröger, directeur-bestuurder van woningstichting Het Grootslag, Simone Visser-Botman, wethouder van de gemeente Drechterland en Bas Wit, directeur van Aannemingsbedrijf Wit Wognum b.v., hun handtekeningen onder de aannemingsovereenkomst gezet.

April 2023

Op 22 mei 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met een extra investeringsbudget van
€ 1.900.000,- voor de multifunctionele accommodatie (MFA) in Westwoud. Na de aanbesteding bleek uit de financiële aanbieding van de aannemer dat het eerder beschikbaar gestelde budget ontoereikend was.

Februari 2023

In februari 2023 liggen het ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp bestemmingsplan ‘MFA Westwoud’ liggen ter inzage.

De Vitale dorpen-alliantie Multifunctionele accommodatie Westwoud, toekomstige gebruikers en omwonenden dachten mee over het plan voor de MFA. Wat is er tot nu toe gebeurd?

 • 2016
  Vanuit het programma Vitale dorpen hebben bewoners de wens zoveel mogelijk voorzieningen onder te brengen in één accommodatie. Doel: zoveel mogelijk voorzieningen in stand houden. De bewonersalliantie MFA gaat zich hiervoor inzetten.
 • 2017
  Verkennen mogelijkheden: alliantie houdt een enquête en gaat in gesprek met verenigingen, woningstichting, school en De Schalm. Op voorstel van de gemeente wordt een stedenbouwkundige betrokken bij het maken van een plan.
 • 2018
  Voorkeursplan wordt besproken met bewoners.
 • 2019
  De gemeenteraad besluit in juni dat er een MFA komt in Westwoud. In december is er een presentatie van de eerste schetsen van de MFA aan omwonenden en belangstellenden. Met de input van deze bijeenkomst hebben we het ontwerp verbeterd.
 • 2020
  December: inspraakbijeenkomst en presentatie voorlopig ontwerp voor direct omwonenden van de MFA. Reacties zijn betrokken bij het maken van het definitief ontwerp. Ook is afgesproken hoe we omwonenden betrekken in het vervolgtraject.
 • 2020-2021
  Uitwerking voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp door een ontwerpteam met afgevaardigden van alle gebruikersgroepen.
 • Juni 2021
  De raad stelt budget beschikbaar
 • September 2021
  Presentatie definitief ontwerp aan omwonenden

Planning

WatWanneer
Aanbesteding; voorlopige gunning aan aannemerjanuari 2023
Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp bestemmingplan ter inzagefebruari 2023
Besluitvorming gemeenteraad over bestemmingsplan en aanvullend budgetmei 2023
Aanbesteding; definitieve gunning aan aannemer2e kwartaal 2023
Start bouw3e kwartaal 2023
Oplevering MFA Westwoud4e kwartaal 2024

Aanmelden nieuwsbrief