Parkeren en stopverbod

Op het tracé van de Zuiderdijk tussen De Laan en de Dorpsweg geldt éénrichtingsverkeer en een stopverbod. Op drukke dagen wordt er echter toch geparkeerd. Hier wordt actief op gehandhaafd. Het stopverbod geldt ook op het tracé van de Zuiderdijk tussen De Laan en de Wester Meeweg. Zowel het parkeer- als het stopverbod vallen onder besluit van het Hoogheemraadschap.

Uitbreiden buitendijks parkeerterrein

Eerder hebben Recreatieschap Westfriesland en gemeente Drechterland een plan gemaakt voor 25 tot 30 nieuwe, extra parkeerplaatsen. Het Recreatieschap legt deze parkeerplaats (met grastegels) buitendijks aan, tegenover de huidige  parkeerplaats en aan de oostkant van de afrit. Er wordt bekeken of de aanleg ook dit voorjaar kan plaatsvinden en gereed kan zijn voor het hoogseizoen. Dit is afhankelijk van de vergunningsprocedure die binnenkort start. Als dit niet (meer) lukt, dan wordt een tijdelijke parkeerplaats gecreëerd. Met de realisatie van de nieuwe buitendijkse parkeerplaats is er straks ruimte voor 140 auto’s. Parkeren op de Zuiderdijk wordt niet meer toegestaan.