Reigersborg Zuid V

Reigersborg Zuid V ligt aan de westkant van het dorp, aansluitend aan Reigersbord Zuid IV.

Het gaat om  het gebied dat begrenst wordt tussen de Streekweg aan de noordkant en de spoorlijn aan de zuidkant. Aan de westkant wordt het plan afgerond met een aan te leggen bospark, dat als groene buffer gaat fungeren tussen de woningen de nieuwe provinciale weg N307 Westfrisiaweg.

Het bospark wordt met hulp van de alliantie ontworpen en wordt een groot groen recreatiegebied met wandelroutes, speelelementen, ecologische oevers etc. Met deze fase van Reigersborg sluit de gemeente Drechterland een groot nieuwbouwproject af in Hoogkarspel. Vanaf 2000 is er stapsgewijs gebouwd in Reigersborg en zijn er zo’n 800 woningen bijgekomen.

De opzet van het plan bestaat uit ca. 130 woningen waarvan een groot aantal vrije kavels. Andere woningtypen zijn divers: rijwoningen, levensloopbestendige (huur)woningen, twee-onder-één-kapwoningen, appartementen en een samenwoonvorm.

De straatnamen van Reigersborg Zuid V zijn inmiddels vastgesteld en krijgen een verwijzing naar het verre verleden van het gebied. Voorbeelden zijn Bronstijd, Kreekrug en Pad van Drechtje

De werkgroep bewoningsgeschiedenis en het bestuur van de stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud hebben het verzoek gedaan de straten te voorzien van namen die afkomstig zijn uit opgravingen uit de bronstijd (1800-800v. Chr.)

De resultaten van de opgravingen zijn zodanig belangrijk dat deze als aparte bewoningscultuur worden vermeld, namelijk de Hoogkarspelcultuur.