Reigersborg Zuid V

Reigersborg Zuid V ligt aan de westkant van het dorp, aansluitend aan Reigersbord Zuid IV.

Het gaat om het gebied tussen de Streekweg aan de noordkant en de spoorlijn aan de zuidkant. Aan de westkant ligt een nieuw aangelegd bospark, dat als groene buffer fungeert tussen de woningen en de  Westfrisiaweg.

Het bospark, met hulp van de alliantie ontworpen, is een groot groen recreatiegebied met wandelroutes, speelelementen, ecologische oevers etc. Met deze fase van Reigersborg sluit de gemeente Drechterland een groot nieuwbouwproject af in Hoogkarspel. Vanaf 2000 is er stapsgewijs gebouwd in Reigersborg en zijn er zo’n 800 woningen bijgekomen.

In Reigersborg-Zuid staan ongeveer 130 woningen: vrijstaande huizen, rijtjeshuizen, levensloopbestendige (huur)woningen, twee-onder-één-kapwoningen, appartementen en een samenwoonvorm.

Inmiddels is de wijk klaar. Tot de zomer van 2024 wordt de openbare ruimte ingericht.

De straatnamen van Reigersborg Zuid V zijn inmiddels vastgesteld en krijgen een verwijzing naar het verre verleden van het gebied. Voorbeelden zijn Bronstijd, Kreekrug en Pad van Drechtje

De werkgroep bewoningsgeschiedenis en het bestuur van de stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud hebben het verzoek gedaan de straten te voorzien van namen die afkomstig zijn uit opgravingen uit de bronstijd (1800-800v. Chr.)

De resultaten van de opgravingen zijn zodanig belangrijk dat deze als aparte bewoningscultuur worden vermeld, namelijk de Hoogkarspelcultuur.