Woningbouw sportvelden Schellinkhout

In Schellinkhout is de gemeente Drechterland van plan om op de voormalige sportvelden woningen te realiseren. Meer informatie over dit project leest u op deze pagina.

Ontstaan van het plan (2019 -2020)

Vanuit Vitale dorpen, een project van de gemeente Drechterland waar inwoners samen met de gemeente dorpsplannen hebben gemaakt, hebben een aantal betrokken inwoners uit Schellinkhout een plan bedacht voor het oude voetbalveld in Schellinkhout. Het doel: betaalbare woningen voor eigen jeugd en de mogelijkheid voor ouderen om kleiner te wonen.

In 2019 heeft de gemeente dit plan verder opgepakt en is er bij omwonenden meer informatie opgehaald. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden bij de verdere gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van inrichting, afstand tot bestaande bebouwing, privacy en doorzichten.

Vervolgens is in juni 2020 is een raadsbesluit genomen over de herontwikkeling van de sportvelden in Schellinkhout.

Nieuw raadsbesluit (2021-2022)

Nieuwe aanvullende informatie en beleidswijzigingen hebben ervoor gezorgd dat het raadsbesluit over de herontwikkeling van de sportvelden niet langer uitvoerbaar bleek. Daarom was het noodzakelijk om het voorgenomen ontwerp op deze locatie te herzien. Op 24 januari 2022 is er een nieuw stedenbouwkundig concept voorgelegd aan de raad. Dit raadsbesluit is aangenomen.

Raadsbesluit Woningbouwontwikkeling sportvelden Schellinkhout (pdf, 506 kb)

Huidige stand van zaken (april-mei 2022)

Na het raadsbesluit heeft er overleg plaatsgevonden met verschillende partijen, waaronder het CPO Schellinkhout en de woonalliantie Schellinkhout over de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp. Ook zijn er gesprekken gevoerd met direct omwonenden, woningbouwcorporatie de Woonschakel en lokale overheden. Inwoners worden via deze website geïnformeerd over de stand van zaken.

Planning

WatWanneer in 2022
Stedenbouwkundig concept in raadJanuari
Informatieavond omwonenden2e kwartaal
Diverse onderzoeken / raadpleging diverse instanties2e/3e kwartaal
Stedenbouwkundig plan in raad3e/4e kwartaal
Verwachte start bouw2023-2024
Verwachte oplevering2024-2025
Afronden openbare ruimte2025