Veelgestelde vragen over stemmen

Op deze pagina hebben wij een aantal veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden voor u verzameld.

Vragen over stemmen

Op 22 november 2023 worden de verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer.

Kijk op hoe werkt stemmen voor een duidelijke uitleg.

Informatie over deelnemende partijen leest u op kiesraad.nl

Om te mogen stemmen voor de Tweede Kamer moet u Nederlander zijn, 18 jaar of ouder zijn op 22 november 2023 en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Op woensdag 22 november kun u van 7.30 uur tot 21.00 uur stemmen

U kunt stemmen op woensdag 22 november 2023 van 07.30 uur tot 21.00 uur. 

Op het stembureau levert u uw stempas(sen) in. Wij controleren uw identiteit aan de hand van uw identiteitsbewijs. Hierna ontvangt u uw stembiljet(ten). Op het papieren stembiljet staan alle politieke partijen en kandidaten vermeld op wie u uw stem kunt uitbrengen.

In het stemhokje geeft u op uw stembiljet uw keuze aan voor een politieke partij en een kandidaat voor deze partij. U doet dit met het rode potlood. Met het rode potlood kleurt u het rondje in dat bij de partij en een kandidaat staat waarop uw kunt stemmen.

Maakt u een verkeerde keuze en heeft u het stembiljet nog niet in de stembus gedaan? Dan kunt u 1 keer tegen inlevering van het oude stembiljet een nieuw stembiljet krijgen. Heeft u uw stembiljet al in de stembus gedaan? Dan kunt u niet meer wijzigen. Tijdens de verkiezingen mogen wij de stembus niet openen.

Uw stem is bijvoorbeeld ongeldig als:

  • u meer dan één hokje rood hebt gekleurd
  • u een hokje hebt gekleurd met een andere kleur dan de kleur rood
  • u geen hokje rood hebt gekleurd maar wel op het stembiljet hebt geschreven
  • u een hokje rood hebt gekleurd en op het stembiljet een opmerking hebt gemaakt waaruit uw identiteit blijkt

U stemt blanco door geen hokje rood te kleuren en niets op het stembiljet te schrijven. Blanco stemmen tellen niet mee voor de zetelverdeling. Blanco stemmen tellen alleen mee voor de opkomst.

  1. Uw stempas(sen)
  2. Uw geldige identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar zijn verlopen op de dag van de stemming.
  3. Uw kiezerspas als u wilt stemmen in een andere gemeente binnen de provincie of binnen het waterschap.
  4. Als u bij volmacht stemt voor iemand anders, dan neemt u zijn of haar stempas mee en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs. Dit mag een digitale kopie zijn.

U geeft bij de gemeente aan dat u uw identiteitsbewijs kwijt bent of bij de politie dat uw identiteitsbewijs is gestolen. Van de gemeente of de politie ontvangt u een vermissingsverklaring of proces-verbaal waarmee u kunt stemmen. U moet dan nog wel een ander document laten zien met daarop uw naam en pasfoto, bijvoorbeeld een bibliotheekpasje of iets dergelijks.

Uiterlijk 17 november 2023 ontvangt u thuis een kandidatenlijst. Ook op internet kunt u vinden op wie u kunt stemmen. Bijvoorbeeld op de website van Kiesraad.nl.

Ja, u kunt stemmen in een andere gemeente. Om te stemmen in een andere gemeente hebt u wel een kiezerspas nodig. Meer informatie over het aanvragen van een kiezerspas vindt u op de pagina stemmen in een andere gemeente.

Ja, dat kan op twee manieren. U kunt iemand machtigen via een schriftelijke- of via een onderhandse volmacht. Meer informatie hierover leest u op de pagina volmacht geven.


Vragen over de stempas

Een stempas bewijst dat u kiesgerechtigd bent en mag stemmen voor de verkiezing die vermeld staat op de stempas. Op de stempas staan uw naam en adres en een uniek stempasnummer. De stempas hebt u samen met uw identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen op een stembureau.

Uiterlijk 8 november 2023 ontvangt u thuis uw stempas. U ontvangt de stempas op het adres waar u op 9 oktober 2023 stond ingeschreven.

U kunt dan een vervangende stempas aanvragen in de gemeente waar u op 30 januari 2023 stond ingeschreven. Meer informatie over het aanvragen van een vervangende stempas vindt u op de pagina stempas kwijt of niet ontvangen.


Vragen over het stembureau

Ja. Hulp in het stemhokje is toegestaan voor kiezers met een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) handicap. De kiezer met een handicap die hulp wil, mag zelf bepalen wie hem of haar helpt in het stemhokje. Dit kan ook een stembureaulid zijn.

In principe niet, omdat er maar één persoon tegelijk in een stemhokje mag in verband met het stemgeheim. Als duidelijk is dat van enige beïnvloeding van een kiezer absoluut geen sprake kan zijn, bijvoorbeeld een ouder met een kind van 3 jaar, kan deze kiezer toestemming hiervoor vragen aan de voorzitter van het stembureau.

Ja, dat mag als de pen of het potlood rood schrijft. U hoeft geen eigen pen mee te nemen. Iedere kiezer krijgt op het stembureau een eigen rood potlood om te kunnen stemmen.