De Omgevingswet

Op 1 jaunari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water die tegenwoordig worden gebruikt.