Wat is een omgevingsvisie?

Hoe ziet gemeente Drechterland er in 2040 uit? Hoe willen we wonen, leven, werken en omgaan met onze fysieke leefomgeving? De gemeente gaat dit vastleggen in de omgevingsvisie.

Doelen voor de lange termijn

De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om hier te leven, wonen, werken, studeren en recreëren, zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. Elke gemeente maakt één omgevingsvisie. De omgevingsvisie moet in 2025 af zijn en vormt de basis voor het later op te stellen omgevingsplan.

Wat is er al bereikt?

Gemeente Drechterland werkt al langere tijd aan de omgevingsvisie. Bekijk hieronder welke stappen er al zijn gezet.

Als eerste is gekeken naar het bestaande beleid en naar belangrijke ontwikkelingen die in de toekomst plaatsvinden. De wereld om ons heen verandert en daar willen we zo goed mogelijk op inspelen. Dit gaat bijvoorbeeld over hoe we om willen gaan met klimaatveranderingen, het woningtekort en de vergrijzing. Alles bij elkaar leverde een overzicht met ambities op.

Vervolgens is er onderzocht op welke plekken binnen Drechterland we deze ideeën en wensen kunnen waarmaken. Samen met experts is er onderzoek gedaan naar de oude dorpskernen, de groeikernen, het buitengebied met linten en de Omringdijk. De resultaten vormden de basis voor de participatie. 

Van 5 mei tot en met 31 mei 2021 konden inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden meedenken over de toekomst van Drechterland. Zij konden via het platform Samen Drechterland verschillende enquêtes invullen en hun ideeën achterlaten op een ideeënkaart. De resultaten zijn gebruikt bij het opstellen van de bouwstenen voor de omgevingsvisie van Drechterland. 

De bouwstenen voor de omgevingsvisie van Drechterland vormen de basis voor de definitieve omgevingsvisie. De bouwstenen zijn besproken en vastgesteld door de gemeenteraad en staan ter inzage op Samen Drechterland. Inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen de bouwstenen lezen en hierop reageren. De reacties zullen de input vormen voor het vervolgtraject dat gericht is op een volwaardige omgevingsvisie in 2025.