Wat is een omgevingsplan?

Het omgevingsplan is een verplicht onderdeel uit de aankomende Omgevingswet. Dit plan vervangt de huidige bestemmingsplannen en een aantal lokale verordeningen.

Wat is het omgevingsplan?

In het omgevingsplan komen alle regels over de fysieke leefomgeving te staan die gelden voor het grondgebied van de gemeente Drechterland. Op dit moment worden de regels voor de inrichting van de fysieke leefomgeving vastgelegd in bestemmingsplannen. Iedere wijk heeft een eigen bestemmingsplan met eigen regels. Vanaf 2029 moeten alle bestemmingsplannen vervangen worden door één omgevingsplan voor de hele gemeente Drechterland. De gemeente start met het maken van een omgevingsplan na de vaststelling van de omgevingsvisie.

Waarom maken we een omgevingsplan?

Het is de bedoeling van de Omgevingswet dat door deze samenvoeging minder regels gelden en deze gemakkelijker te raadplegen zijn. Het omgevingsplan maakt duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied.

Bekijk hier het filmpje over het omgevingsplan: