Hoe is het plan tot stand gekomen?

De Vitale dorpen-alliantie Multifunctionele accommodatie Westwoud, toekomstige gebruikers en omwonenden dachten mee over het plan voor de MFA. Wat is er tot nu toe gebeurd?

 • 2016
  Vanuit het programma Vitale dorpen hebben bewoners de wens zoveel mogelijk voorzieningen onder te brengen in één accommodatie. Doel: zoveel mogelijk voorzieningen in stand houden. De bewonersalliantie MFA gaat zich hiervoor inzetten.
 • 2017
  Verkennen mogelijkheden: alliantie houdt een enquête en gaat in gesprek met verenigingen, woningstichting, school en De Schalm. Op voorstel van de gemeente wordt een stedenbouwkundige betrokken bij het maken van een plan.
 • 2018
  Voorkeursplan wordt besproken met bewoners.
 • 2019
  De gemeenteraad besluit in juni dat er een MFA komt in Westwoud. In december is er een presentatie van de eerste schetsen van de MFA aan omwonenden en belangstellenden. Met de input van deze bijeenkomst hebben we het ontwerp verbeterd.
 • 2020
  December: inspraakbijeenkomst en presentatie voorlopig ontwerp voor direct omwonenden van de MFA. Reacties zijn betrokken bij het maken van het definitief ontwerp. Ook is afgesproken hoe we omwonenden betrekken in het vervolgtraject.
 • 2020-2021
  Uitwerking voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp door een ontwerpteam met afgevaardigden van alle gebruikersgroepen.

 • Juni 2021
  De raad stelt budget beschikbaar

 • September 2021
  Presentatie definitief ontwerp aan omwonenden

Vervolg

Het vervolg is het uitwerken van het definitief ontwerp naar een technisch ontwerp.