Terugdringen vrachtverkeer

Het vrachtverkeer is de afgelopen jaren toegenomen. Wat betekent dit voor de veiligheid en leefbaarheid?

Verkeersbesluit

Door onder andere de uitbreiding op het bedrijventerrein Gildenweg, de aanleg van bedrijventerrein Zevenhuis in Zwaag en de aanleg van de provinciale weg – Westfrisiaweg (N307) is het vrachtverkeer in de gemeente Drechterland de afgelopen jaren toegenomen. Daarom is er een nieuw verkeersbesluit vastgesteld.

Door onder andere de komst van transportbedrijf Pyxis op bedrijventerrein Gildenweg, de aanleg van bedrijventerrein Zevenhuis in Zwaag en de aanleg van de provinciale weg – Westfrisiaweg (N307) is het vrachtverkeer in de gemeente Drechterland de afgelopen jaren toegenomen. Met als gevolg dat inwoners zich zorgen maken over de verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente. Om deze redenen is de gemeente Drechterland in 2018 gestart met het zoeken van een oplossing om het vrachtverkeer in de woonkernen van Oosterblokker, Westwoud en Hoogkarspel terug te dringen.

Het college van Drechterland heeft een nieuw voorgenomen verkeersbesluit vastgesteld. Dit betreft een vrachtwagenverbod voor delen van de Boekert, Dr. Wijtemalaan, Nieuweweg.

Door steeds meer inzicht en aanvullende informatie over bijvoorbeeld de toekomst van de Gildenweg, is er gezocht naar een passende verkeersoplossing.

Drie spoorwegovergangen

Het weren van doorgaand zwaar vrachtverkeer tussen de provinciale wegen staat centraal in het voorgenomen verkeersbesluit. De spoorlijn Hoorn-Enkhuizen en haar spoorwegovergangen vormen hierbij een belangrijke rol.

De gemeente Drechterland heeft drie spoorwegovergangen:

  1. Boekert
  2. Doctor Wijtemalaan
  3. Nieuweweg

Hier zijn de volgende knelpunten van toepassing:

Zwaar vrachtverkeer van en naar industriegebied Gildenweg (Oosterblokker)

Het zwaar bedrijfsverkeer wordt nu in zijn geheel afgewikkeld via de Zuiderdracht. Een mogelijke oplossing is de afsluiting voor zwaar vrachtverkeer van de spoorwegovergang Boekert; het wegvak gelegen tussen Westerblokker en Oosterblokker.

Door deze verkeersmaatregel wordt al het doorgaand zwaar vrachtverkeer in één keer geweerd. Zo zijn verkeersrelaties tussen de provinciale wegen N506 en de Westfrisiaweg (N307) onmogelijk gemaakt en dus ook de kortste route tussen de bedrijventerreinen Hoorn80 en Zevenhuis (Zwaag).

Zwaar vrachtverkeer van en naar industrieweg Westwoud

Door de spoorwegovergang Doctor Wijtemalaan (het wegvak gelegen tussen de Industrieweg en Binnenwijzend) af te sluiten voor het vrachtverkeer, moet al het zwaar vrachtverkeer van het industriegebied Westwoud (Industrieweg) via het noorden naar de Westfrisiaweg (N307) rijden. De Westfrisiaweg is voor een vlotte doorstroming van het verkeer door de provincie aangelegd en sluit ook direct aan op de A7.

Zwaar vrachtverkeer van en naar Oosterwijzend (Hoogkarspel)

De laad-/loshandelingen van Bakker dé Houthandel vinden plaats aan oostzijde van het bedrijventerrein. Hierdoor moet zwaar vrachtverkeer via route Oosterwijzend-Voetakkers richting de N307 rijden. De afsluiting van de spoorwegovergang Nieuweweg (gelegen tussen de Stationslaan en Westerwijzend) is een mogelijke oplossing.

Wanneer deze afsluiting wordt gerealiseerd liggen er kansen om de 30km-zone van de Nieuweweg beter te ondersteunen. Als het zwaar vrachtverkeer wordt geweerd zijn andersoortige snelheidsremmende voorzieningen denkbaar op deze weg.

Definitief verkeersbesluit

In december 2021 is er naar aanleiding van bovenstaande knelpunten een nieuw voorgenomen verkeersbesluit gepubliceerd. Na het beoordelen en afwegen van de ingediende zienswijzen op het voorgenomen verkeersbesluit, heeft het college van B&W op 10 maart een definitief verkeersbesluit vastgesteld.

Definitief verkeersbesluit 10-12-2022 (pdf, 274 kb)

Voorgenomen verkeersbesluit 24-12-2021 (pdf, 268 kb)

Toelichting verkeersbesluit (pdf,7 mb)

Bebordingsplan verkeersbesluit (pdf, 807kb)

Toekomstscenario’s Gildenweg Hoorn (pdf, 3 mb)

Advies politie verkeersbesluit (pdf, 71 kb)

Nota van Zienswijzen (pdf, 329 kb)

In 2019 en 2020 heeft de gemeente twee voorgenomen verkeersbesluiten (bijlage 1a en 1b) gepubliceerd in de Staatscourant. In onderstaande afbeelding zijn de locaties met de voorgestelde afsluitingen voor zwaar vrachtverkeer uit beide voorgenomen verkeersbesluiten aangegeven.

Bijlage 1a Verkeersbesluit 2019 (pdf, 392 kb)

Bijlage 1b Verkeersbesluit 2020 (pdf, 472 kb)

locaties voorgenomen verkeersbesluiten (2019 en 2020)