Samenstelling college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het hoogste orgaan: het algemeen bestuur. De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Drechterland. De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het college.

Het college van Drechterland bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. Het huidige college is samengesteld uit een coalitie van 3 partijen: CDA, VVD en PDL. In Drechterland zijn 5 verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Collegeleden

Michiel Pijl

Burgemeester

Jeroen Broeders

Wethouder

Simone Visser

Wethouder

Gemeentesecretaris

Chantal Minnaert

Gemeentesecretaris

Overzicht onkostenvergoedingen 2021

Burgemeester en wethouders hebben een representatief beroep. Voor de extra kosten die daarbij horen krijgen alle burgemeesters en wethouders in Nederland een onkostenvergoeding. Uit deze vergoeding moeten zij bijvoorbeeld representatiekosten betalen, maar ook contributies en individuele consumpties. Naast de onkostenvergoeding kunnen ze bepaalde kosten declareren.

De burgemeester ontving in 2021 per maand een ambtstoelage van € 412,02. De wethouders J.H.N. Broeders, Y. Roos-Bakker en S.C.F. Botman-Visser ontvingen in 2021 een onkostenvergoeding van € 379,06 per maand.

Declaraties over 2021 van burgemeester M. Pijl:

DienstreizenOpenbaar vervoerTotaal
€ 0,00€ 0,00€ 0,00

Declaraties over 2021 wethouders van gemeente Drechterland:

WethouderDienstreizenParkeerkostenOpenbaar vervoerTotaal
J.H.N. Broeders€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Y. Roos-Bakker€ 271,86€ 12,89€ 0,00€ 284,75
S.C.F. Visser-Botman€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00