College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders wordt vanaf 25 maart 2024 gevormd door burgemeester Pieter Dijkman en de wethouders Marcel ten Have (SPD), Idso Brouwer (VVD) en Sjon Wagenaar (Progressief Drechterland). Het nieuwe college van Drechterland heeft een collegeakkoord voor de bestuursperiode 2024-2026 opgesteld met de titel Samen bouwen aan een toekomstbestendig Drechterland.

Het college van B en W van Drechterland poserend voor het gemeentehuis.
Het college van B en W met v.l.n.r. Wim van Twuijver (gemeentesecretaris), Idso Brouwer (VVD) burgemeester Pieter Dijkman, Marcel ten Have (SPD) en Sjon Wagenaar (Progressief Drechterland).

College van burgemeester en wethouders

De burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. De burgemeester is voorzitter van het college. Bij rampen of zware ongevallen in de gemeente heeft de burgemeester de regie. De burgemeester en wethouders hebben elk een portefeuille met onderwerpen waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Collegeleden

Pieter Dijkman

Waarnemend burgemeester

Marcel ten Have

Wethouder en 1e locoburgemeester (SeniorenPartij Drechterland)

Sjon Wagenaar

Wethouder en 2e locoburgemeester (Progressief Drechterland)

Idso Brouwer

Wethouder en 3e locoburgemeester (VVD Drechterland)

Gemeentesecretaris

Wim van Twuijver

Gemeentesecretaris (interim)

Vaste onkostenvergoedingen

De burgemeester en de wethouders hebben een representatief beroep. Voor de extra kosten die daarbij horen, krijgen alle burgemeesters en wethouders in Nederland een vaste onkostenvergoeding. Uit deze vergoeding moeten zij bijvoorbeeld representatiekosten betalen, maar ook contributies en individuele consumpties.

Deze vaste onkostenvergoeding is voor de burgemeester een bedrag van € 427,80 per maand en voor wethouders € 393,58 per maand (prijspeil 2023).

Declaraties

Naast de onkostenvergoeding kunnen de burgemeester en de wethouders een beperkt aantal onkosten declareren. Over de jaren 2022 en 2023 zijn door de burgemeester de volgende bedragen gedeclareerd.

2022DienstreizenForensenvergoedingParkeerkostenOpenbaar vervoerTotaal
M. Pijl € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
2023DienstreizenForensenvergoedingParkeerkostenOpenbaar vervoerTotaal
M. Pijl€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
P.F. Dijkman€ 247,96€ 720,51€ 0,00€ 0,00€ 968,47
M. Pijl was burgemeester tot en met 26 september 2023
P.F. Dijkman is waarnemend burgemeester vanaf 27 september 2023

Over de jaren 2022 en 2023 hebben de wethouders van Drechterland de volgende kosten gedeclareerd.

2022DienstreizenParkeerkostenOpenbaar vervoerTotaal
J.H.N. Broeders€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Y. Roos-Bakker€ 242,47€ 25,36€ 0,00€ 267,83
M.H. ten Have€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
S.C.F. Visser-Botman€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
B.F. de Vos-Janssen€ 101,67€ 0,00€ 0,00€ 101,67
J.H.N. Broeders en Y. Roos-Bakker waren in 2022 wethouder van 1 januari tot 5 juli 2022
M.H. ten Have en B.F. de Vos-Janssen waren in 2022 wethouder vanaf 5 juli 2022
2023DienstreizenParkeerkostenOpenbaar vervoerTotaal
M.H. ten Have€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
S.C.F. Visser-Botman€ 898,71€ 36,65€ 77,60€ 1.012,96
B.F. de Vos-Janssen€ 126,42€ 0,00€ 0,00€ 126,42