College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders wordt gevormd door de burgemeester en wethouders van de drie grootste politieke partijen in Drechterland, CDA, SPD en GBD. Zij stelden samen het Bestuursakkoord 2022-2026 op: ‘Samen bouwen aan Drechterland. Hierin staat de visie en ambitie van het college voor de komende bestuursperiode van vier jaar. Alle partijen in de raad kregen de gelegenheid om voor hen belangrijke thema’s in te brengen. Het nieuwe college stelde op basis van dit akkoord het College Uitvoeringsprogramma op.

College van burgemeester en wethouders

De burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. De burgemeester is voorzitter van het college. Bij rampen of zware ongevallen in de gemeente heeft de burgemeester de regie. De burgemeester en wethouders hebben elk een portefeuille met onderwerpen waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Wethouder Marcel ten Have, wethouder Fione de Vos-Janssen, oud-burgemeester Michiel Pijl, wethouder Simone Visser-Botman en gemeentesecretaris Chantal Minnaert (Foto: Marcel Rob)

Michiel Pijl heeft op 14 september afscheid genomen als burgemeester van Drechterland. Op 26 september is hij beëdigd tot nieuwe burgemeester van Medemblik. Pieter Dijkman is met ingang van 26 september waarnemend burgemeester van de gemeente Drechterland.

Collegeleden

Simone Visser-Botman

Wethouder en 1e locoburgemeester (CDA)

Marcel ten Have

Wethouder en 2e locoburgemeester (SPD)

Fione de Vos-Janssen

Wethouder en 3e locoburgemeester (GBD)

Gemeentesecretaris

Chantal Minnaert

Gemeentesecretaris en algemeen directeur gemeentelijke organisatie

Overzicht onkostenvergoedingen 2021

Burgemeester en wethouders hebben een representatief beroep. Voor de extra kosten die daarbij horen krijgen alle burgemeesters en wethouders in Nederland een onkostenvergoeding. Uit deze vergoeding moeten zij bijvoorbeeld representatiekosten betalen, maar ook contributies en individuele consumpties. Naast de onkostenvergoeding kunnen ze bepaalde kosten declareren.

De burgemeester ontving in 2021 per maand een ambtstoelage van € 412,02. De wethouders J.H.N. Broeders, Y. Roos-Bakker en S.C.F. Botman-Visser ontvingen in 2021 een onkostenvergoeding van € 379,06 per maand.

Declaraties over 2021 van burgemeester M. Pijl:

DienstreizenOpenbaar vervoerTotaal
€ 0,00€ 0,00€ 0,00

Declaraties over 2021 wethouders van gemeente Drechterland:

WethouderDienstreizenParkeerkostenOpenbaar vervoerTotaal
J.H.N. Broeders€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Y. Roos-Bakker€ 271,86€ 12,89€ 0,00€ 284,75
S.C.F. Visser-Botman€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00