College van B&W

Op 4 juli is het nieuwe college van Drechterland van start gegaan. De drie grootste politieke partijen in Drechterland, CDA, SPD en GBD stelden samen het Bestuursakkoord 2022-2026 op: ‘Samen bouwen aan Drechterland. Hierin staat de visie en ambitie van het college voor de komende bestuursperiode van vier jaar. Alle partijen in de raad kregen de gelegenheid om voor hen belangrijke thema’s in te brengen. Het nieuwe college stelt op basis van dit akkoord het College Uitvoeringsprogramma op.

College van burgemeester en wethouders

De burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. De burgemeester is voorzitter van het college. Bij rampen of zware ongevallen in de gemeente heeft de burgemeester de regie. De burgemeester en wethouders hebben elk een portefeuille met onderwerpen waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Wethouder Marcel ten Have, wethouder Fione de Vos-Janssen, burgemeester Michiel Pijl, wethouder Simone Visser-Botman en gemeentesecretaris Chantal Minnaert

Collegeleden

Michiel Pijl

Burgemeester

Simone Visser-Botman

Wethouder (CDA)

Marcel ten Have

Wethouder (SPD)

Fione de Vos-Janssen

Wethouder (GBD)

Gemeentesecretaris

Chantal Minnaert

Gemeentesecretaris en algemeen directeur gemeentelijke organisatie

Overzicht onkostenvergoedingen 2021

Burgemeester en wethouders hebben een representatief beroep. Voor de extra kosten die daarbij horen krijgen alle burgemeesters en wethouders in Nederland een onkostenvergoeding. Uit deze vergoeding moeten zij bijvoorbeeld representatiekosten betalen, maar ook contributies en individuele consumpties. Naast de onkostenvergoeding kunnen ze bepaalde kosten declareren.

De burgemeester ontving in 2021 per maand een ambtstoelage van € 412,02. De wethouders J.H.N. Broeders, Y. Roos-Bakker en S.C.F. Botman-Visser ontvingen in 2021 een onkostenvergoeding van € 379,06 per maand.

Declaraties over 2021 van burgemeester M. Pijl:

DienstreizenOpenbaar vervoerTotaal
€ 0,00€ 0,00€ 0,00

Declaraties over 2021 wethouders van gemeente Drechterland:

WethouderDienstreizenParkeerkostenOpenbaar vervoerTotaal
J.H.N. Broeders€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Y. Roos-Bakker€ 271,86€ 12,89€ 0,00€ 284,75
S.C.F. Visser-Botman€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00