De Omgevingswet

Op dit moment zijn er veel aparte wetten en regels die over onze fysieke leefomgeving gaan. Deze worden samengevoegd in één samenhangende wet: de Omgevingswet. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en meer overzicht. Daarnaast wordt het voor inwoners en ondernemers gemakkelijker om nieuwe initiatieven te starten.

In onderstaande filmpje krijgt u een korte uitleg over de nieuwe Omgevingswet.

Omgevingswet 2022

Wat gaat er voor u veranderen?

De nieuwe Omgevingswet biedt meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners en ondernemers. Hierdoor wordt het makkelijker om initiatieven te starten.

Stel, u wilt straks een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen of van een leeg stuk land een speelveld maken. U krijgt dan te maken met de Omgevingswet. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger en sneller. Daarnaast gaat het proces volledig digitaal. U kunt straks eenvoudig in het landelijke Omgevingsloket nagaan of een vergunning aangevraagd moet worden. De gemeente kijkt mee en adviseert over de mogelijkheden. Daarbij wordt de houding bij het beoordelen van plannen ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Om de Omgevingswet in de praktijk uit te voeren, heeft de gemeente verschillende instrumenten tot haar beschikking. De belangrijkste instrumenten uit de Omgevingswet zijn 

  • de omgevingsvisie
    In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vast. De omgevingsvisie vormt de basis voor het omgevingsplan.
  • het omgevingsplan
    In het omgevingsplan komen alle regels voor de fysieke leefomgeving samen. Daarin komt dus te staan wat er straks wel en niet in de omgeving mag gebeuren.

Wij vinden het belangrijk om de omgevingsvisie samen met u te maken. Wilt u graag meedenken over de toekomst van gemeente Drechterland? Kijk voor meer informatie op: www.drechterland.nl/omgevingsvisie.

Contact

Heeft u vragen over de Omgevingswet of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via omgevingswet@sed-wf.nl